Klub Gjáni

Ájur Klub Gjáni

Klub GJÁNI bude poskytovat prostředí, kde zájemci mohou být mezi lidmi a otevřeně mluvit o svých názorech, vytvořit si přátele a zažít atmosféru a náladu, která bude vedena v duchu Ájurvédy. Bude rozvíjet nadhled a ájurvédské porozumění životu. Setkání v klubu nebude vyžadovat povinné samostudium a domácí úkoly. Bude to jen čistě zájmová záležitost, pro někoho vzdělávací, pro někoho pro zábavu.
Klub bude organizovat přednášky a bude informovat členy emailem. Základní informace budou pověšené i na internetu.
V popisu setkání budou uvedené všechny potřebné informace.
Při nejasnosti můžete kontaktovat odpovědnou osobu, která bude uvedena u konkrétního setkání.
Minulá setkání:
Klubové téma psychospiritualita proběhla v lednu a únoru 2019.
Další zajímavé čtyřdenní setkání se konalo v lednu 2019 na téma Ájur Gjáni žena, kterého se zúčastnili i muži, jenž chtěli porozumět ženám.
Seznámení se Sanskrtem (první setkání se uskutečnilo od 27.12.2018 do 1.1.2019).

Klubové kurzy nebudou inzerovány najednou. Nabídka bude vznikat podle možností. Váš zájem vyjádřený dotazem či přihlášením, bude impulzem k našemu konání. Stačí dát najevo, že vás to zajímá. Tak se bude plnit skupinka, která by měla čítat cca 10 – 15 lidí. S menším počtem se bohužel akce nemůže uskutečnit. Tedy bude-li nás zájemců dost, budeme GJÁNI, budeme se dozvídat a praktikovat. V opačném případě neaktivita může vést ke zklamání, že se kurz nerealizoval. Škoda. 
Setkání budou na Ájurfarmě Gjáni i na Kuti.

INDEX GJANI

V novém systému AUP bude zaveden Index GJÁNI, ve kterém budou uvedeny všechny kurzy a aktivity, které AUP organizuje. Po úspěšném absolvování kurzu získá student podpis přednášejícího. Index GJÁNI bude přehledem zájmu studenta o obory AUP. Bude také potvrzením znalostí, které může doložit svému zaměstnavateli.

Ájurvédský festival
Ocenění těm, kteří v průběhu studia používali základní metodu studenta, tj. Čintan-Manan-Svadhjáj, prezentovali své pochopení svým spolužákům a úspěšně dokončili studium, bude v rámci Ájurvédského festivalu AUP předávat ocenění. Ten, kdo získá znalosti všech osmi témat 1. školy, bude vyhlášen za Vajdja – Ájurvédaře. Podobně ten, kdo projde studiem sedmi témat 2. školy bude vyhlášen za Paričáka.

Váš volný čas může být naplněn Ájurvédou, ájurvédskou praxí i přátelskými setkáními. Společné je, že ve všech třech školách je na prvním místě GJÁNI – poznání. Je z čeho vybírat a každý si může objevit své vyžití, svou cestu za poznáním.

Pokud Vás zaujalo studium na AUP, je třeba se do jednotlivých kurzů zapsat, jakmile uzraje rozhodnutí, neboť se v minulosti stalo, že kurz byl obsazen, nebo že se pro malý zájem ani neotevřel.

Psycho spiritualita – REFERENCE

Ájur Gjáni žena díl 1. (opakování) REFERENCE

Ájur Gjáni žena díl 2. – připravuje se

Ájurvédska psychologie

Sanskrit matrika díl 1. (opakování) – REFERENCE

Sanskrit díl 2. – připravuje se

Ájur Anatomie a fyziologie

Ájur kuchyň
Ájur band – muzika
Tanec

Jóga
Pránajam, Krijá, Ásany, Dhjána
Tvořivá dílna
Permakultura
Oslavy a festival
Online Satsangy
Výlety