ÁJURFARMA GJÁNI

Ájurfarma Gjáni je krásné místo v přírodě u vesnice Chudíř, 42km od Prahy směr na Mladou Boleslav.

V blízkosti je hrad Loučeň. (mapa)

Je v plánu vybudovat místo, kde se bude šířit gján (poznání) ájurvédy a jógy.

 


uloženo 7.7.2019

Prostor farmy je obrovský a tak se pomalu proměňuje starý původní kravín a čekají nás léta budování. Je připojena elektřina, voda a kanalizace.

Tyto prostory, ve kterých probíhá rekonstrukce, můžeme používat už nyní. Připravilo se skutečně skromné  zázemí pro organizování letních kurzů a setkání. Na ájurfarmě Gjáni se dá spát každý buď ve svém stanu, karavanu i venku pod širákem, pod přístřeškem. Pokoje zatím nejsou postavené.

Farma je vybavená společným sociálním zařízením, kuchyní a jídelnou. V patře jsou prostory ke společnému setkání, ke cvičení, přednášení i pro výstavu.

Vzhledem k neupravenému terénu je nutné chodit po farmě v botách s pevnou podrážkou.

V rámci vybavení je třeba vzít s sebou nutné potřeby k pobytu v přírodě.

 

Příspěvky za spaní – 50 Kč na den, snídaně – 75 Kč, oběd – 100 Kč a večeře 75 Kč. Příspěvky na kávičku či jiné extra individuálně do krabičky.

Navigace najde Chudíř 107, jinak je to areál JZD u Chudíře směrem k vesnici Jabkenice. SOS INFO na tel: 608565269


 

Z historie Ájurfarmy Gjáni:

V roce 2018 se vysadil ovocný sad. Sklidila velká úroda rajčat, cuket, dýní a brambor.

V březnu 2018 bylo velké jarní setkání za účasti obyvatel Chudíře vč. starosty Michala Vitmajera, který vysadil první strom – magnolii. Uložil se základní kámen mandiru, který se stal místem rozjímání, příslibů, přání, pokory a souznění.

Vítání jara, položení základního kamene, seznámení s projektem ÁjurFarmy se zúčastnili přátelé kuti, ale také občané z Chudíře vč. pana starosty. Jeho přítomnost a ujištění, že aktivity, které se budou na AjurFarmě konat, jsou v souladu s životem obce a že vlastně jdeme stejným směrem. Všem přítomným připomenul výhody právě Chudíře, jako místa, kde nevede hlučná železnice, není ani žádná rušná silnice. Prostě klídečkové místečko. Všem Chudířským děkujeme, že můžeme toto místo spolu sdílet.
ÁjurFarma má sloužit všem těm, kdož budou podporovat její život. Není tedy majetkem majitelů, ale všech těch, kdo ji chtějí realizovat program: dharma-karma-artha a mókša.
Tak zde je první část fotografii, na který jsou zachyceny první společné okamžiky sobotního setkání.

Zde je na místě říci, že není podstatné, kdo je majitelem, důležité je, kdo bude ÁJURFARMU užívat.

ÁJURFARMA je stejně jako KUTI místem, které patří ájurvédě a józe.

ÁJURFARMA i KUTI je ARTHa ÁJURVÉDY a JÓGY.

Od 21.10.2017, kdy se slavilo na Kuti Dívalí, se začal rozvíjet zatím stále jen plán o ÁJURFARMĚ.

Nyní se přeměřuje prostor, aby se mohl začít tvořit projekt přestavby.

ÁJURFARMA je pro všechny zájemce o ájurvédu a jógu. Je pro každého člověka jakéhokoli věku a to od dětí až po důchodce. Je pro začínající stejně tak i pro odborníky.

ÁJUR – FARMA

poskytující všechny druhy výživy pro život,

pro všechny smysly, tělo, mysl a duši.

Tedy nejen výživu pro tělo, živé potraviny přímo z pole, ájurvédskou stravu,

ale také pohyb a práci v přírodě.

Výživu pro MAN (mysl), výživu pro znovuobjevení ČITT (vědomí či duši).

Výživu, která mysl zklidní a to je SATSANG, na kterém většinou lidé získají nadhled. Získat nadhled je velký dar. Nevidět jen ten svůj aktuální problém.

S vděčností a pokorou se radujeme z tohoto dárku, který se postupně krůček po krůčku buduje.

Stejně jako někteří jezdí budovat své chaloupky a chajdičky, osazovat zahrádky,

může se zapojit, kdokoli cítí, že je to i jeho směr, a to libovolným způsobem.

Může přispět podle svých schopností a možností,

a to jak finančně, tak vlastní silou, svými schopnostmi či znalostmi.

(své nabídky můžete napsat na info@ajur.cz či volat 608565269 marci).

Zatím je tam pouze pole a holé stěny a vůně starého JZD.

Je připojena elektrika. Ostatní inženýrské sítě se budou postupně budovat.

Cílem je přivítat jaro prvním veřejným setkáním v sobotu 24.3.2017 v 15 hodin.

(podrobnosti sdělíme v dalším info listu)

Cílem ÁJURFARMY je poskytnout možnost pro praxi jógy a ájurvédy a to naplno.

Není účelem ÁJURFARMY chovat se jako komerční objekt.

Prvotním cílem je, aby se každý člověk cítil jako doma.

Náplň projektu se postupně vytváří. Jen pro seznámení s Vámi sdílíme, co nás zatím napadlo:

Ájurfarma bude prostorem svobodným. Můžeme tam dělat vše, co podporuje život. To bude hlavní zásadou. Vše co podporuje život.

2 Replies to “ÁJURFARMA GJÁNI”

  1. […] místo: Ájurfarma GJÁNI v Chudíři […]

  2. […] modul probíhá na Ájurfarmě Gjáni v Chudíři, která se nachází v […]

Comments are closed.