DHÁTU, ANATOMIE A FYZIOLOGIE - 1. modul ze 3

Tento modul začne v září 2022 a bude vždy čtvrtý víkend v měsících září až prosinec a pak březen až červen 2023.

Předpokladem pro zápis do toho kurzu je absolvování modulu Povědomí.

Celoroční modul Dhátu, anatomie a fyziologie je základním a nutným kurzem pro všechny zájemce, kteří chtějí porozumět tělu a funkcím lidského těla, rozpoznat jeho poruchy, příčiny a to vše interaktivně propojit a dojít k řešení a rozhodnutí. Je nezbytný zejména pro zájemce o kurz Ájurvédař.

Dhátu znamená nosit. Je to to, co nese. Lidské tělo nese lidský život. Všechny prvky, co se objevují v těle, jsou součástí těla a nesou život. Takto všechny prvky, ve všech úrovních, jako je plazma, krev, tuk, svaly, kosti atd. nesou život. V moderním pojetí se jedná o buňky, tkáně a orgány. Akorát moderní pojmy jsou postaveny na strukturální podobě. Slovo dhátu je postaveno na funkční podobě. Je známo, že celé živé tělo obsahuje převahu vody a drobné části (minerály). Takto je v těle veliký podíl kaf (prthví a džal mahábhút), který neustále udržuje tělo tělem. A umožňuje vát a pitt, aby mohly provádět fyziologické funkce. Takto podle mahábhút dóš rozděluje ájurvéda všechny prvky těla do sedmi skupin. Těmi jsou: ras (výživné látky), rakt (krevní buňky, červené barvivo) nesoucí agni ve slova smyslu: kyslík, prán, hormony, enzymy atd.), mámsa (svalová hmota), méd (pojiva, tuk, vytvářející fasie, blány, epitely, šlachy, vazy, chrupavky atd.). Tyto čtyři dhátu jsou měkké tkáně a jsou dostatečné pro tvorbu orgánů a pro jejich funkce. Další dhátu je asthi (kosti), dodávající tělu pevnost. Pevnost kostí je závislá na kostní dřeni (madžadža dhátu). Takto je kostní dřeň považována za další dhátu. Celkově je esence všech dhátu spojena s celkovou vitalitou, reprodukční silou a tím se reprodukční tkáň (šukra dhátu) řadí mezi dhátu. Těchto sedm dhátu poukazuje na funkčnost fyziologie. V moderní biologii jsou odlišné pojmy. Ta odlišnost je v tom, že se v moderní biologii sleduje struktura tkáně. Podle buněk, jsou buňky rozděleny do čtyř skupin. Jak se buňky poskládají, tak je další dělení tkáně dle struktury.
V modulu bude  vysvětlen dhátu dle ájurvédských spisů. Studium vyžaduje základní znalosti ájurvédy, kterým říkáme ájurvédské povědomí.

Celoroční modul Dhátu, anatomie a fyziologie budou doplňovat ještě dva další moduly.

Tím pak vznikne komplexní pohled na tělo. Pokud se chcete přihlásit jen na jeden modul, můžete.

  • 2. Modul – FYZIOLOGICKÉ SOUSTAVY  bude v červenci 2023. (v nabídce AUP zvláštní přihláška)
  • 3. Modul – SVALY, ŠLACHY, VAZY, KLOUBY a KOSTI bude v  srpnu 2023. (v nabídce AUP zvláštní přihláška)

Po absolvování těchto tří modulů a toho nejdůležitějšího modulu a to je Povědomí je možné se přihlásit do kurzu Ájurvédař ročník 2023, který začne v září.

 

Doporučené učebnice pro tři moduly:

Dhátu – prezentace dhátu – kniha slide
Dhátu i  k samostudiu
Anatomie I. díl
Anatomie II: díl

Termín:

09/2022 – 06/2023 (každý 4. víkend v měsíci)

Program:

První den: 10:00 –12 // 14:00- 17:00

Ostatní dny: 9:00 – 12 // 14:00-17:00

 

Cena 16.000,- při platbě do 31.7.2022, později 20.000,- Kč

Registrace pro kurz Dhátu, anatomie a fyziologie lidského těla

—————————————————————————————————–