AUP školy od 2019

Milí přátelé Ájurvédy,

v roce 2019 AUP přichází s rozšířenou nabídkou, díky které si může každý vybrat školu Ájurvédy podle svého zájmu a rozšířit si tak znalosti v oboru, kterému se chce věnovat.

Osmnáct let jsme měli jen jednu jedinou školu, která se snažila udělat z člověka Ájurvédaře. Časem se ale zjistilo, že někteří lidé se zajímají o něco jiného, než co prioritně AUP nabízí. Dnešní lidé chtějí návody, osvědčené recepty, dávkování, jak dělat procedury, co dělat, kolikrát dělat, čím dělat atd. Chtějí si jen převzít klíče. Nechtějí poznat vědu jako takovou. A právě toto poznání nás vedlo k tomu, že AUP otevře další dvě školy.

Poprvé bude možné si vybrat ve školním roce 2019/2020. Přihlášky se přijímají vždy od 1.ledna do 30. června, kdy platí cena dle standardní nabídky. Po tomto termínu se platí přirážka ke školnému.

 škola pro Ájurvédař – konzultant

Vajdja je člověk, který rozumí životu. Ví, co znamená tělo mysl a duše a může analyzovat, poradit jiným lidem v daných situacích. Proto potřebuje mít kompletní porozumění a pochopení o fungování člověka. Tento systém jsme rozvíjeli a již několik let se podle něj učí. Vyžaduje mnoho času, soustředěnost, aktivní kroky, odhodlanost, zájem, chuť k pochopení atd. Bohužel ne každý zájemce o studium Ájurvédy tyto předpoklady dobrého studenta měl. Mnoho z nich si jen pasivně vyslechlo přednášky, převzali si jen základní informace. Zůstali jen na povrchu, což bylo vidět i v přístupu k domácím úkolům. Jejich cílem nebylo pochopit, stačilo, že se seznámili. Neměli potřebu hledat přesný obsah jednotlivých pojmů, přijmout ájurvédskou terminologii atd. Studium na AUP obor VAJDJA – ÁJURVÉDAŘ je náročné a vychází z podobného systému, který je v systému zdravotnictví, kde v rámci oborů pak studium dokončí jen mimořádně schopní lidé, vědci, doktoři, chirurgové, farmakologové, terapeuti atd, kteří měli touhu obětovat léta medicíně.
Podobně i v AUP se v systému vzdělávání Ájurvédy při studiu VAJDJA – ÁJURVÉDAŘ vytvoří ryzí skupina odhodlaných studentů, která svým zájmem bude dodávat lektorovi sílu. Půjdou neustále vpřed a nebudou přešlapovat na místě. Půjdou spolu za Ájurvédou všichni aktivní a s nadšením.

Cílem studia oboru VAJDJA – ÁJURVÉDAŘ
je udělat z absolventa autoritu s komplexní znalostí Ájurvédy a schopností převzít zodpovědnost za člověka (klienta neboli pacienta). Zde v ČR někteří lidé ani neznají slovo Ájurvéda. Nevědí, co se pod ním skrývá. Věří člověku, kterému Ájurvéda pomohla, a tak to také zkouší. Někdy osvědčené rady dávají i ájurvédští podnikatelé, kteří pomocí rychlých seznamovacích kurzů získali certifikát Ájurvédaře. Tím, ale mohou snadno pošpinit jméno Ájurvédy a zneužívat důvěru lidí.
Takoví ájurvédští podnikatelé přichází do AUP jen ze zvědavosti, nevěnují se pochopení Ájurvédy a nejsou připraveni nést zodpovědnost.
Vypěstovat zodpovědnost u absolventů je hlavní úkol této školy. Jde o to porozumět pacientům, porozumět psychice, přístupům, poruchám, chybám atd.
Ájurvédař (stejně jako lékař v nemocnici) určí diagnostiku, procedury, životní styl, ingredience a nese zodpovědnost za tento výběr a léčbu.

Nový systém výuky Ajurvédaře

Po mnoha leté zkušenosti výuky Ajurvédy jsme se rozhodli provést změnu ve výukovém systému Ajurvédského konzultanta. Zjistili jsme, že pro mnoho studentů je studium Ajurvédy zájmová činnost. Tito studenti neberou studium vážně a nemají na něj dostatek potřebného času. Proto jsme se rozhodli pro modulový systém. Všechny předměty ke studiu Ajurvédského knzultanata budou nabídnuty jako jednotlivé moduly. Každý student si bude moci vybírat jednotlivé moduly dle svého zájmu. Ti kteří se budou chtít stát konzultantem, budou muset absolvovat všechny předměty uvedené v sekci Ajurvédského konzultanta. Poslední moduly jako Nidán Čikitsa a klinická Ajurvéda budou podmíněné příjímacími zkouškami – testem z předchozích modulů. Základní podmínkou pro jakékoliv studium Ajurvédy na AUP je nutné absolvovat Povědomí. Po studiu Povědomí si každý student vybírá ke studiu další moduly, které mu budou po úspěšném absolvování zapsány do Idexu.  Takto budou všechny moduly přístupné pro všechny studenty. Jednotlivé moduly budou otevřeny při zájmu alespoň 10 studentů. Pokud tedy máte o některý z modulů zájem, je nutné se přihlásit co nejdříve.

Povědomí
Toto studium začíná Ájurvédským Povědomím. Je to základní seznámení s Ájurvédou, s pojmy Ájurvédy, a to systematicky, od jednoduchých po složité.

 

 škola pro Paričárak – praktikant procedury

Paričárak je ten, který realizuje výkony Ájurvédy podle pokynů Ájurvédaře. Pro představu je to podobná profese jako zdravotní sestra, lázeňská sestra a další pomocníci ve zdravotnictví vykonávající vše podle pokynů lékaře. Podobný systém je v Ájurvédě, kde veškeré záměry Ájurvédaře provádí s pacientem právě Paričárak. Paričárak musí mít plnohodnotnou vědomost o indikacích, kontraindikacích a postupech, které se používají při výkonu Ájurvédy. Škola Paričárak připravuje studenta k dokonalosti, zodpovědnosti, spolehlivosti, aby plnohodnotně zodpovídal za své výkony.
Podle tradice podléhá Paričárak Ájurvédaři, ale vzhledem k tomu, že ne všechny výkony jsou možné praktikovat v ČR, vybrané procedury, které patří do wellness, se mohou provádět bez dozoru Ájurvédaře, avšak v tomto případě musí nést Paričárak odpovědnost. Tento kurz umožňuje posbírat všechny síly, aby vytvořil sebejistotu a sebevědomí k výkonům, které provádí.
Obsahem školy Paričárak budou všechny techniky, které jsou v ČR možné praktikovat. Tato škola je stejně náročná jako studium Ájurvédař a je jen pro odhodlané studenty, kteří se cítí býti Pparičárakem a jsou připraveni k náročnému studiu plnému teorie, filozofie a praxe. Nebude stačit čas, který stráví na AUP. Studium bude vyžadovat 10násobek času v rámci domácího samostudia, domácích úkolů, Čintan-Manan-Svadhjaj (přemýšlení-uvažování-vytvoření vlastního pochopení) ke každému tématu, které se ve škole rozebírá. Tento kurz je doporučený jen pro odhodlané praktikanty Ájurvédy.

Paričárak má mít dovednosti v mnoha směrech. Pro začátek nabízíme sedm oborů studia. První kurz wellness asistent se plánuje celkově na 35 dnů. Kurz začíná ve školním roce 2019/2020 a bude se konat jednou měsíčně 5 dní, tj. 7 měsíců ve školním roce. V rámci studia se bude střídat jeden den teorie a jeden den praxe. Předpokládá se, že zájemce bez Ájurvédského Povědomí bude muset dohnat teorii i samostudiem literatury AUP. K jednotlivým odbornostem Paričáraka se bude vytvářet a překládat další literatura, tak aby student měl dostatek tradičních podkladů. Kurz bude probíhat v pracovní dny.
Toto je praktický kurz. Je jen pro zájemce, kteří si čas pro toto studium udělají nebo pro ty, které vyšle přímo zaměstnavatel. Tento kurz není zájmová záležitost, protože po Paričárak kurzu bude absolvent vykonávat praktickou Ájurvédu, provádět procedury v rámci živnosti ve svém salonu či vysílající organizaci. Poznání mu přinese obživu. Dnes se praxe masáží hodně rozšiřuje, lidé mají své soukromé salony, ale nemají moc znalostí a dovednosti. Absolvují třeba i v jiných zemích rychlokurzy a hned praktikují. Chybí jim, ale profesionalita a pochopení. Špatně provedené procedury pak mohou poškodit jméno Ájurvédy. Tento kurz je seriózní a dodává nejen dovednost, ale i poznání a zodpovědnost. Současně se seznámí s Ájurvédou a bude rozumět řeči Ájurvédaře, jeho radám a instrukcím. Sebejistotu pak posílí i testy, které AUP připravila a jsou zde: TESTY
Obsah je v nabídce kurzu ZDE (link).
Výuka bude probíhat na Ájurfarmě Gjáni.

Gjáni klub

Klub GJÁNI bude poskytovat prostředí, kde zájemci mohou být mezi lidmi a otevřeně mluvit o svých názorech, vytvořit si přátele a zažít atmosféru a náladu, která bude vedena v duchu Ájurvédy. Bude rozvíjet nadhled a ájurvédské porozumění životu. Setkání v klubu nebude vyžadovat povinné samostudium a domácí úkoly. Bude to jen čistě zájmová záležitost, pro někoho vzdělávací, pro někoho pro zábavu.
Klub bude organizovat přednášky a bude informovat členy emailem. Základní informace budou pověšené i na internetu.
V popisu setkání budou uvedené všechny potřebné informace.
Při nejasnosti můžete kontaktovat odpovědnou osobu, která bude uvedena u konkrétního setkání.
Naplánovaná setkání:
Klubové téma psychospiritualita se plánuje na setkání v lednu a únoru 2019.
Další zajímavé čtyřdenní setkání proběhne v lednu 2019 na téma Ájur Gjáni žena, na který se mohou přihlásit i muži, kteří chtějí ženám porozumět.
Seznámení se Sanskrtem (první setkání se koná od 27.12.2018 do 1.1.2019).

Klubové kurzy nebudou inzerovány najednou. Nabídka bude vznikat podle možností. Váš zájem vyjádřený dotazem či přihlášením, bude impulzem k našemu konání. Stačí dát najevo, že vás to zajímá. Tak se bude plnit skupinka, která by měla čítat cca 10 – 15 lidí. S menším počtem se bohužel akce nemůže uskutečnit. Tedy bude-li nás zájemců dost, budeme GJÁNI, budeme se dozvídat a praktikovat. V opačném případě neaktivita může vést ke zklamání, že se kurz nerealizoval. Škoda. 
Setkání budou na Ájurfarmě Gjáni i na Kuti.

INDEX GJANI

V novém systému AUP bude zaveden Index GJÁNI, ve kterém budou uvedeny všechny kurzy a aktivity, které AUP organizuje. Po úspěšném absolvování kurzu získá student podpis přednášejícího. Index GJÁNI bude přehledem zájmu studenta o obory AUP. Bude také potvrzením znalostí, které může doložit svému zaměstnavateli.

Ájurvédský festival
Ocenění těm, kteří v průběhu studia používali základní metodu studenta, tj. Čintan-Manan-Svadhjáj, prezentovali své pochopení svým spolužákům a úspěšně dokončili studium, bude v rámci Ájurvédského festivalu AUP předávat ocenění. Ten, kdo získá znalosti všech osmi témat 1. školy, bude vyhlášen za Vajdja – Ájurvédaře. Podobně ten, kdo projde studiem sedmi témat 2. školy bude vyhlášen za Paričáka.

Váš volný čas může být naplněn Ájurvédou, ájurvédskou praxí i přátelskými setkáními. Společné je, že ve všech třech školách je na prvním místě GJÁNI – poznání. Je z čeho vybírat a každý si může objevit své vyžití, svou cestu za poznáním.

Pokud Vás zaujalo studium na AUP, je třeba se do jednotlivých kurzů zapsat, jakmile uzraje rozhodnutí, neboť se v minulosti stalo, že kurz byl obsazen, nebo že se pro malý zájem ani neotevřel.

Language