Recenze kurz Metabolismus a Dhatu

KUTI – Metabolismus
Mně, jako nováčkovi na KUTI, dal celý seminář poznání, že jsem na místě, které rozvíjí nejen znalosti, ale také mezilidské hodnoty, úctu a spolupráci. Byla jsem ohromena důvěrou a dobrotou Marci, která nás celou dobu provázela a sytila vynikajícím jídlem, svojí laskavostí i úsměvem.
Odjížděla jsem s obrovským množstvím znalostí a s dobrým pocitem z lidí, kteří KUTI tvoří.
Santoš je výborný řečník, který s trpělivostí sobě vlastní fundovaně odpovídal na všechny dotazy. Marci a všichni ostatní k tématu přidali svoje zkušenosti a znalosti. Jsem vděčná, že jsem se mohla setkání zúčastnit.
Děkuji všem z celého srdce.
Hanka – Au

Simona Schwingova
Víkendový seminář embryologie, metabolismus a Dhátu
Semináře jsem se zúčastnila jen v sobotu a neděli a i tak byl pro mě velkým přínosem. Díky Santošovi, který je každým dnem lepším a lepším učitelem, jsme měli možnost nahlédnout a více porozumět metabolickým procesům těla. V sobotu po opakování embryologie, jsme podrobně rozebrali trávení tuků, cukrů a bílkovin, na buněčné i systémové úrovni. Santoš kreslil, vysvětloval a vtahoval nás do děje. Propojovali jsme západní medicínu s Ajurvédou a diskutovali příklady ze života a hledali odpovědi na otázky. V neděli jsme se více soustředili na Ajurvédu a jednotlivé Dhátus. Bylo to hutné…chtělo by to více času. Těším se na příští Santošovo seminář. Také bych neměla bych zapomenout na ranní Pranajámu, která nám pomohla se nastartovat do nového dne.
Díky všem na Kuti a také spolužákům za chytré otázky a aktivní přístup k tématům.

Třídenní seminář EMBRYOLOGIE – METABOLISMUS – DHATU. Dozvěděla se plno zajímavých informací o záměru, o konání, o početí, o poruchách plodnosti, o asistované reprodukci, ale i o samskáru, átmá, vývoji nádí soustavy, o vývoji orgánů, atd od Santóše Rajpoota, tak jak to pochopil při studiu na 3. lékařské fakultě. Marci obdivovala jeho schopnost propojit názor „moderní“ mediciny s přístupem ájurvédy. K ájurvédě má Santóš Rajpoot velmi blízko. Rád si přemýšlí nad starými spisy, které překládá jeho otec ájurvédačárja Govindadží. Santóš se svým otcem rozebírá i pasáže, které mu tak nějak nesedí.
Celý pátek a sobotu jsme probírali embryologie. Přišla i spousta otázek, praktických zážitků účastnic – matek a tak bylo o čem debatit.
V sobotu se k velké debatě přidal i Govindadží, který otevřel téma dhátu. Jeho slova nás vedly k pochopení pojmu dhátu jako toho, co nese život. Byli jsme různorodá skupinka, někdo byl na prvním setkání a někdo již po třech letech studia kuti ájurvédy. Bylo krásné, jak se v rámci skupinky projevila velká empatie. Leckdy stačilo říci větu jednodušeji a vyjasnilo se. Největší diskuse byla kolem slova samskár. Malou odpověď najdete na
https://www.youtube.com/watch?v=Wp6KVdnTJ2M

Ráno jsme se při pránájámě pěkně naladili a dozvěděli se účinky jednotlivých technik – anulom-vilom, nádí šódhana, šítalí a šíkarí, udgít, bhastrika, kapalabhátí, agni sár, udžájí a bhrámarí. Osobní požitek nade vše.
Naprosto excelentním způsobem rozebral Santóš metabolismus a pak následoval již jen průlet tématem dhátu, tedy tím to, co nese život, ať už je to (viz obrázek) ras – rakt – mams – méd – asthi – madždža nebo šukra. Dhátu je čistá ájurvéda a zasloužila by si více času, proto Santóš slíbil, že podobný seminář proběhne i příští rok. Bude-li to možné, Marci se zase zúčastní, protože letos rozhodně nepobrala všechno. Za základy, které jsou prvními kameny je marci vděčná moudrosti, která promlouvala zejména skrz Govindžího, Santoše. I diskuse byly přínosné a seminář bezva.

One Reply to “Recenze kurz Metabolismus a Dhatu”

Comments are closed.