DHÁTU - živé tkáně lidského těla 2024

Celoroční kurz, kterým Vás provede Santóš RAJPOOT se schopností snadno vysvětlit prolínání medicíny (západní pohled na tělo), kterou má již za sebou a ájuranatomie (východní pohled na tělo).

Celoroční modul Dhátu je základním a nutným kurzem pro všechny zájemce, kteří chtějí porozumět tělu a funkcím lidského těla, rozpoznat jeho poruchy, příčiny a to vše interaktivně propojit a dojít k řešení a rozhodnutí.

Tento modul ZAČNE v ŘÍJNU 2024 a bude vždy 2.víkend v období : říjen – prosinec 2024 a březen – červen 2025.

Předpokladem pro zápis do toho kurzu je absolvování modulu Povědomí, kde jsou předávány základní znalosti ájurvédy.

Dhátu znamená nosit. Je to to, co nese. Lidské tělo nese lidský život. Všechny prvky, co se objevují v těle, jsou součástí těla a nesou život. Takto všechny prvky, ve všech úrovních, jako je plazma, krev, tuk, svaly, kosti atd. nesou život. V moderním pojetí se jedná o buňky, tkáně a orgány. Akorát moderní pojmy jsou postaveny na strukturální podobě. Slovo dhátu je postaveno na funkční podobě.

Je známo, že celé živé tělo obsahuje převahu vody a drobné části (minerály). Takto je v těle veliký podíl kaf (prthví a džal mahábhút), který neustále udržuje tělo tělem. A umožňuje vát a pitt, aby mohly provádět fyziologické funkce. Takto podle mahábhút dóš rozděluje ájurvéda všechny prvky těla do sedmi skupin. Těmi jsou: ras (výživné látky), rakt (krevní buňky, červené barvivo) nesoucí agni ve slova smyslu: kyslík, prán, hormony, enzymy atd.), mámsa (svalová hmota), méd (pojiva, tuk, vytvářející fasie, blány, epitely, šlachy, vazy, chrupavky atd.). Tyto čtyři dhátu jsou měkké tkáně a jsou dostatečné pro tvorbu orgánů a pro jejich funkce. Další dhátu je asthi (kosti), dodávající tělu pevnost. Pevnost kostí je závislá na kostní dřeni (madžadža dhátu). Takto je kostní dřeň považována za další dhátu. Celkově je esence všech dhátu spojena s celkovou vitalitou, reprodukční silou a tím se reprodukční tkáň (šukra dhátu) řadí mezi dhátu. Těchto sedm dhátu poukazuje na funkčnost fyziologie. V moderní biologii jsou odlišné pojmy. Ta odlišnost je v tom, že se v moderní biologii sleduje struktura tkáně. Podle buněk, jsou buňky rozděleny do čtyř skupin. Jak se buňky poskládají, tak je další dělení tkáně dle struktury.
V modulu budou  vysvětleny dhátu podle ájurvédských spisů.

Na celoroční modul Dhátu budou navazovat další dva moduly, které se objeví v nabídce kurzů v roce 2025. Tím pak vznikne komplexní pohled na tělo.

  • 2. Modul – FYZIOLOGICKÉ SOUSTAVY  
  • 3. Modul – SVALY, ŠLACHY, VAZY, KLOUBY a KOSTI 

Doporučené učebnice:

  • Dhátu – prezentace dhátu – kniha slide
  • Úvod do RAS Dhátu

Termín: 10/2024 – 06/2025 (každý 2. víkend v měsíci)

Program:  10:00 –12 // 14:00- 17:00

STRAVA : Vegetariánské stravování (obědy 150,- Kč,  snídaně 75,-Kč a večeře 75,- Kč)
UBYTOVÁNÍ:  Na matraci ve vlastním spacáku za 150Kč/osoba/noc.

KURZOVNÉ:

Při platbě do 30. června je cena: 16.000,-Kč.
Při platbě do 30. září je cena: 20.000,-Kč.

Strava a ubytování se hradí zvlášť.

Jakékoli dotazy vám rádi zodpovíme na tel.  608565269 nebo email info@ajur.cz – Marci Rajpoot, manželka Dr. Govindží Rajpoot, PhD.

Minimální počet účastníků je 8 lidí. Organizátor může z důvodu nenaplnění kurzu ale také z důvodu vyšší moci úřední kurz zrušit.

Recenze na kurz, který byl v červenci 2019

 

REGISTRACE

Zájemce o ubytování prosíme, aby toto napsali do poznámky v rámci přihlášky.

—————————————————————————————————–

 

  1. REGISTRACE
    895812total sites visits.