Online Ájur Jóga

Cvičení Ájurjógy je stejné jako klasická jóga, akorát bere na vědomí védský koncept lidského těla a fyziologii, tak jak je dodnes podobně popsaný v Ájurvédě. Všechny existující hmoty jsou vytvořené z Pánčmahábhút pěti základních prvků a tyto Pánčmahábhúty jsou zase vytvořené ze subtilních fyzikálních vlastností, které jsou tvořeny ještě subtilnějšími částicemi, jež se označují jako mysl, duše atd. Velikost a tvar duše je nepředstavitelná. V jógových spisech se označuje jako Brahma. Takto každý z nás je v první řadě fyzické hmotné tělo, ve druhé řadě biochemická fyziologie, ve třetí řadě soubor velice subtilních vlastnosti, Mahábhút, Dóš a Dhátu. Nakonec je každý z nás mysl, duše, psychika atd. Zobecněním pak vnímáme že se život skládá z těla, mysli a duše. I když začátek života a směr fyziologie jde od nejjemnější k nejhrubší, to znamená od mysli k tělu, je vše pohromadě a vzájemně na sebe působí.
Cvičením Jógásan dochází k vyvážení, k uvědomění, k prožitku hmotného těla. Tyto rovnováhy a blahodárný vliv na tkáně a následné vznikající potěšení zapůsobí na fyziologii, a to jak na neviditelnou, subtilní (Vát, Pitt, Kaf Dóš, Mahábhúty, Agni, Dhátu i metabolismus), tak na biochemické tkáně. Toto vše působí na mysl, která nám připravuje procítění života. Vytváří různé emoce a nálady i poznání.
Kde cvičitel bere v úvahu tyto faktory a provádí tělesný pohyb s procítěním se nazývá v Ájurvédské Univerzitě Praha Ájurjóga. Proto, aby se mohl stát Ájurjóga součástí studia a praxe, bude se každé pondělí od 17:30 cvičit Ájurjóga na Kuti.
Prostor je příliš malý a kapacita jedné třídy je max 15 lidí.
Cvičení vede Ájurvédačárja Govindadží. Je v plánu, aby si mohli zacvičit všichni studenti, a proto se v rámci FB skupiny „ajurjoga na kuti“ můžete ke cvičení přidat v rámci živého vysílání. Členství v rámci FB skupiny bude zpoplatněno, neboť veškeré příjmy z Ájurjógy budou věnovány na budování Ájur Farmy Gjáni v Chudíři. Členský příspěvek 1500 Kč (do konce června 2018) mohou zájemci o Ájurjógu ON LINE posílat na účet 5719620/5500, IBAN CZ1155000000000005719620
Dotazy prosím pište na ajurjoga@seznam.cz
facebook: Ayurveda Prague