Poslání a vize

Ájurvéda je oblast, kterou je potřeba pochopit analogií, nikoli pouze studiem.

Univerzita nabízí úplné studium Ájurvédy. Ájurvéda je starý, úplný, nesmírný soubor vědomostí, který v člověku někdy vyvolává pocit, že je naprosto nemožné důkladně mu porozumět za jediný život a že není možné jej zkoumat.

Doba, v níž žijeme, se liší od dávných časů. Dnes přemýšlíme jinak – nejprve si ujasníme cíl a pak se snažíme přijít na to, jak ho dosáhnout. Zapomínáme analyzovat cíl, ptát se, jak a proč jsme ho vůbec zvolili, ale ve skutečnosti musíme nejprve porozumět tomu, jak jsme dospěli k určitému jednání, například se pokusili dosáhnout určitého cíle. To je začátek pochopení Ájurvédy.

Přijmeme určitou informaci z kultury, která nás obklopuje, a pokud jsme ortodoxní, považujeme ji za věčně platnou, i když jí nerozumíme. To rozhodně není dobrý základ pro porozumění světu kolem nás. Ájurvédská Univerzita se proto soustředí nejprve na samotné pochopení, na porozumění “mechanismu existence“.

Indickým studentům Ájurvédy napomáhá v porozumění principům Ájurvédy skutečnost, že jsou hluboce zakořeněni v indické kultuře (byť toto porozumění dnes upadá). V Evropě takové kulturní povědomí převážně chybí. Rozhodli jsme se proto otevřít na Ájurvédské Univerzitě kurz o “Ájurvédském povědomí“ o základních mechanismech života. Tento kurz předchází pokročilému studiu Ájurvédy.

Zařazení Ájurvédy jako oficiálního předmětu studia na vysokých školách je problematické prakticky na celém světě, přesto chtějí mnozí inteligentní lidé porozumět tomuto dávnému pokladu poznání. Proč tedy něco takového neumožnit v přístupné formě, aniž by učební osnovy musel schválit stát?

Lidé, kteří chtějí používat systém Ájurvédy ve svém životě, mohou studovat vaření, domácí léčbu běžných zdravotních problémů, masáž, techniky péče o zdraví a jógu prováděnou z pohledu Ájurvédy. Tento studijní program se nazývá Základní škola Ájurvédy (ZŠÁ).

Těm, kdo chtějí být prospěšní ostatním lidem jako Ájurvédští konzultanti, univerzita nabízí důkladné studium Ájurvédy. Zájemcům o další studium Ájurvédy nabízíme úplné studium starých původních spisů.

Jak víme, Ájurvéda není součástí vzdělávacího systému v Evropě. Třebaže se jedná o „koníček“, je to poměrně náročný obor, který vyžaduje každodenní studium. Univerzita poskytuje intenzivní bloky studia, které podle konkrétního tématu probíhají i o prázdninách.