Drvja guna sutram

den 1. ÚVOD O hmotě (padártha)

vlastnosti dravja, Guna a ras, ájurvéda má 16 oddílů, 16 ODvětví ájurvédy, Dravja guna je hlavní, Dravjagun má 6 oddílů, Dravjaguna má 7 kategorií

Den 2. DRAVJA PRAKARANAM

káran = přÍčina, Dravja áhár (strava) I aušadha (lék), Tři druhy auŠadha, Rostliny se dělí na 4 druhy. , Dravja jsou znovu rozdělené do tří skupin, 50 skupin léků, všechny látky se skládají z pěti bhút, Dravja jsou rovněž složené z panč bhút, Vše je lékem, když to známe

Den 3.  GUNA PRAKARANAM

Guna (vlastnost) je stav., Gun je 41, 10 párů gurvádi gun, rozdělení gurvádi gun podle bhút, VLASTNOSTI sladkého ras , Manóguny JSOU psychické vlastnosti , existuje 5 fyzických neboli hmotných vlastností existuje 10 Parádi (aplikativních) gun, Některé kombinace léků a látek nejsou možné, Samjóg, vibhága, samskár a jukti , důležitost gun

Den 4. RAS PRAKARANAM

Ras je chuť, Ras vnímáme skrze nipát, Druhy ras, Vztahy ras a bhút, Ras Madhura (sladká), Ras Amla (kyselá),

Ras Lavana (slaná), Ras Katu (ostrá), Ras Tikta (hořká), Ras KaŠája (svíravá), Šest stupňů Ras, Vhodné pořadí ras pro dóš , Anuras (neprojevená ras) , Ras

Den 5. VIPÁK PRAKARANAM

Vipák, Rozdělení vipák, Působení vipák podle Čaraky, Působení vipák podle Sušruta, Vipák

Den 6. VÍRJA A PRABHÁVA

vírja je šakti, vírja, vírja při farmaceutickém zpracování, laghu a guru, Proces vírja, Prabháv je specifická vlastnost nebo síla, Víra a prabháv jsou známé od svého vstupu do těla,vírja je nejdůležitější, Působení prabháv

Den 7. KARMA PRAKARANAM

Karma, Adhikarana je živná půda, Přání lékařů a karma

Den 8. AUŠADHA PRAKARANAM 107