Drvja guna sutram

den 1. ÚVOD O hmotě (padártha) 11

vlastnosti dravja 12

Guna a ras 13

ájurvéda má 16 oddílů 15

16 ODvětví ájurvédy 16

Dravja guna je hlavnÍ 19

Dravjagun má 6 oddílů 20

Dravjaguna má 7 kategorií 21

Den 2. DRAVJA PRAKARANAM 23

káran = přÍčina 24

Dravja áhár (strava) I aušadha (lék) 27

Tři druhy auŠadha 29

Rostliny se dělí na 4 druhy. 30

Dravja jsou znovu rozdělené do tří skupin 31

50 skupin léků 33

všechny látky se skládají z pěti bhút 38

Dravja jsou rovněž složené z panč bhút 39

Vše je lékem, když to známe 41

Den 3.  GUNA PRAKARANAM 42

Guna (vlastnost) je stav. 43

Gun je 41 44

10 párů gurvádi gun 45

rozdělení gurvádi gun podle bhút 47

VLASTNOSTI sladkého ras 48

Manóguny JSOU psychické vlastnosti 49

existuje 5 fyzických neboli hmotných vlastností 51

existuje 10 Parádi (aplikativních) gun 53

Některé kombinace léků a látek nejsou možné 56

Samjóg, vibhága, samskár a jukti 57

důležitost gun 58

Den 4. RAS PRAKARANAM 59

Ras je chuť 60

Ras vnímáme skrze nipát 61

Druhy ras 62

Vztahy ras a bhút 63

Ras Madhura (sladká) 65

Ras Amla (kyselá) 66

Ras Lavana (slaná) 67

Ras Katu (ostrá) 68

Ras Tikta (hořká) 69

Ras KaŠája (svíravá) 70

Šest stupňů Ras 71

Vhodné pořadí ras pro dóš 73

Anuras (neprojevená ras) 74

Ras 75

Den 5. VIPÁK PRAKARANAM 76

Vipák 77

Rozdělení vipák 79

Působení vipák podle Čaraky 81

Působení vipák podle Sušruta 83

Vipák 84

Den 6. VÍRJA A PRABHÁVA 85

vírja je šakti 86

vírja 88

vírja při farmaceutickém zpracování 89

laghu a guru 91

Proces vírja 95

Prabháv je specifická vlastnost nebo síla 96

Víra a prabháv jsou známé od svého vstupu do těla 98

vírja je nejdůležitější 100

Působení prabháv 101

Den 7. KARMA PRAKARANAM 102

Karma 103

Adhikarana je živná půda 105

Přání lékařů a karma 106

Den 8. AUŠADHA PRAKARANAM 107

Language