Ájur Jóga díl II (info)

ÁJURJÓGA – díl 2. –
Jógásan a ájurvéda

Autor: Govindačarja Ji
Vydáno: Ájurvéda v denním životě
www.ajur.cz
Tel: 608 565 269
info@ajur.cz
Formát A5, 207 stran,
Vytištěná verze v e-shopu (Cena: 230,- Kč)

Atlas jógových pozic, který máte v rukou, vznikl jako praktická studijní pomůcka pro studenty ájur-jógy. Pro ty, kteří se snaží pochopit jógu a její techniky očima ájurvédy a porozumět tomu, jak lze jógu využít v ájurvédské diagnostice a léčbě tak, aby obě dohromady vytvářely ucelený systém. Ačkoli jóga představuje komplexní systém, ve kterém jógové pozice, neboli ásany, tvoří jen jednu z jeho částí, je tento atlas cílen především na ně. Důvodem je jednak skutečnost, že ásany jsou relativně nejsnáze zachytitelné v obrazové podobě a dále proto, že na začátku studia jógy představují často samotný základ jógové praxe.
V systému rádža jógy jsou zmiňovány hned za jám a nijám a v hathajóze jsou kladeny dokonce na první místo.
Tento atlas představuje jednotlivé ásany od těch jednoduchých, které více méně připravují tělo na náročnější pozice až po ty, které již vyžadují určitou pružnost a sílu. U každé z pozic je kromě názvu zmíněn i celkový efekt na tělo a mysl. Tyto vybrané ásany představují svým způsobem ucelený systém pracující postupně se všemi důležitými částmi našeho těla a připravují praktikujícího na meditační pozice, které jsou zmíněny v závěru tohoto celku.
Přejeme Vám, aby se tento atlas stal užitečným pomocníkem na Vaší cestě za poznáním.

ÁJUR-JÓGA řeší manó guny i dravja guny = mysl + tělo + duše

Pomocí ájurvédy (gun) vidíme život člověka včetně jeho těla, mysli a duše. V rámci aktivity a tělesných projevů, pohybů, zjistíme, že máme problém (např. s nohou). Ájurjóga vidí nohu jako součást celku, celého těla. Co teče v hlavě, teče i v noze, je to úplně stejné. Pak se ale může stát, že v hlavě to teče a v noze ne. Zjišťujeme, že noha a hlava má jinou fyziologii. Jedna noha má otok a druhá je normální. Kde ta porucha je? Je jen jedna možnost, a to rozvod mezi nohou a tělem. Tzn., že není komunikace, dobíjení, není jednota. To znamená, že jsou ucpané cesty, blokády, není propojenost, neprotéká energie tak, jak má. Tomu se říká šróta avrót (ucpané). Pak musíme udělat všechno proto, aby se veškeré usazeniny odstranily, cesty změkly a promazaly. Jakmile obnovíme průchodnost, noha bude opět součástí těla.

Pránájám, ásany a všechny techniky jsou jen proto, aby mysl, tělo i duše byly propojené, byly jeden kus. Aby mezi nimi byla dokonalá dálnice.

Jóga znamená jasný, nekontaminovaný vztah mezi myslí, tělem a duší. Proto máme pranájám, jám, nijám, ásany, meditaci, přemýšlení, rozhodnutí.

Ájurvéda má techniky, které umí napravovat dravja guny – procedury, komunikaci, jídlo. Dravja gunami opravíme komunikaci mezi tělem, myslí a duší. Ájurvéda, která celé této funkčnosti rozumí, napomáhá, jak se zbavit kontaminace pomocí guny – dravja guny. Velice jednoduše pomocí dravja gun těla, stravováním, pomocí bylinek, procedur, úpravou denního režimu, chování, komunikace, vztahů, úplně všeho, dokáže vše napravit a vyrovnat. Ájurvéda má velice detailně propracovaný systém nápravy a harmonizace.

Život, užívání a prožívání života. Užíváním života myslíme tanec, jídlo, hygienu, sex, dívání, poslouchání, lásku, děti, rodinu, auto a podobně.

Doporučeno zájemcům o ájurjógu.

Obsah kapitol:

Úvod do cvičení ájurjógy, Mechanismy pohybu, Hastha samghát, Skamdha samghát, Sampurna bhudžá, Grivja samghát. Trika-kati samghát, Trika, Udara a kati samghát, Kati samghát, Kati-džanu samghát, Gulfa samghát.

První cyklus – Vátmuktásan: Prána dhjánam, Protahování horních končetin, Protahování dolních končetin, Kati samghát kšétra, Protahování HK a DK, Protahování pravé/levé HK a DK, Bhunamanásan, Bhudžá kšétra, Amsa, skanda a kóštha kšétra, Kóšthánga kšétra, Procvičení smyslových orgánů, SétuásanDruhý cyklus – Sarvángásanádi: Úrdhavapadásana, Sarvángásan, Halásan, Karnapídásan, Matsjásan

Třetí cyklus – Čakrásanádi: Ardhačakrásan, Čakrásan, Naukásan
Čtvrtý cyklus – Natrádžásanádi: Natarádžásan, Pavanamuktásan, Éka hasta pádásan, Makarásan

Pátý cyklus – Mardžariásanádi: Sarpásan, Šalabhásan, Dhanurásan, Bhudžángásan, Šašankásan, Mardžariásan, Méruásan, Vadžrásan

Šestý cyklus – Virbhadrásanádi: Uštrásan, Vírásan, Vírabhadrásan, Súptavadžrásan, Gómukhásan

Sedmý cyklus – Paščimóttánásanádi: Paščimóttánásan, Matsjéndrásan, Dhanurbánásan