Ájur Jóga díl 1 (info)

ÁJURJÓGA – díl 1. – Ájurvéda a anatomie pro jógu

Autor: MUDr. Jan Šorf, Dr. Govind Rajpoot PhD. a Bc. Jan Vančura

Kniha: Formát A5 ležatý, 170 stran, barevná obálka, vnitřní text černobílý,

Vytištěná verze v e-shopu (Cena: 210,- Kč)

V dnešní době není o publikace věnující se józe nouze. Vychází jich relativně mnoho a svým zaměřením pokrývají celou řadu oblastí, kterým se jóga věnuje. Poměrně opomíjenou oblastí, přes veškerou popularitu jógy, nicméně stále zůstává propojení jógy a ájurvédy. Jóga a ájurvéda, které mají nejen společné kulturní a historické kořeny, ale také filosofické základy a obdobné vnímání světa a života samotného, jsou vzájemně velmi úzce propojeny. Toto lze jasně vnímat i z původních textů, ve kterých se hranice mezi těmito dvěma systémy někdy téměř stírají. Dalo by se dokonce říci, že se obě zabývají i stejnou otázkou, jen každá z mírně odlišného pohledu, a proto obě volí i jiný přístup a jiné praktické techniky.

Kniha, kterou máte v rukou, vznikla jako praktická studijní pomůcka pro studenty ájur-jógy. Pro ty, kteří se snaží pochopit jógu a její techniky očima ájurvédy a porozumět tomu, jak lze jógu využít v ájurvédské diagnostice a léčbě tak, aby obě dohromady vytvářely ucelený systém. Ačkoli jóga představuje komplexní systém, ve kterém jógové pozice, neboli ásany, tvoří jen jednu z jeho částí, je tento atlas cílen především na ně. Důvodem je jednak skutečnost, že ásany jsou relativně nejsnáze zachytitelné v obrazové podobě a dále proto, že na začátku studia jógy představují často samotný základ jógové praxe.

V systému rádža jógy jsou zmiňovány hned za jám a nijám a v hathajóze jsou kladeny dokonce na první místo.

 

Tento první díl se věnuje tělu, pochopení funkčnosti těla, pančakóš, poznání jednotlivých dóš vát, pitt a kaf, včetně jejich poddruhů. Dále poskytuje přehled o tělesných tkáních, tak jak je vyjmenovává ájurvéda.

Přejeme Vám, aby se tato kniha stala užitečným pomocníkem na Vaší cestě za poznáním.

Doporučeno zájemcům ájurjógy

Obsahuje kapitoly:

Já+JÁ, Lidský život, Pančakóš, Tridóš, Jóga, Gheranda, Šatkarma, Ásány, Mudry, Pratjahár, Pránájám, Nádí šódhan, Psychologie, Metabolismus, Samghát, Dhátu, Anatomie vs ájurvéda, Tkáně vs buňka, Nemoci tkání, Ras dhátu, Rakta dhátu, Slezina, Játra, Srdce, Cévy, Lymfa, Máms dhátu, Méda dhátu, Chrupavka, Vazy, Šlachy, Asthi dhátu, Madždžá dhátu, Šukra dhátu, Nervy, Nádí.