PATANDŽALI - JÓGA SÚTRA - 1. SAMÁDHI PÁD (info)

PATANDŽALI – JÓGA SÚTRA – 1.
SAMÁDHI PÁD

Autor: Govindačarja Ji
Vydáno: Ájurvéda v denním životě
www.ajur.cz, Tel: 608 565 269, info@ajur.cz
Formát A5, 140 stran,
Vytištěná verze v e-shopu (Cena: 175,- Kč)

Patandžali Jógasútra je základním spisem pro studium jógy. Jóga, jak už víme, znamená spojení, sloučení. Ale čeho? Jóga je sloučení vědomostí. Co je vědomost? Vědomost, poznání, jsou védy. Védy, které jsou odjakživa v dějinách člověka po čase stále interpretované v rámci schopnosti aspirantů. Patandžali sloučil poznání a vědomosti, které byly velice rozsáhle popsané v předchozích časech různými aspiranty a mistry. Podal je jako esenci v souhrnu ve formě 196 súter, ve čtyřech kapitolách. První kapitola nese název Samádhípád a hovoří o síle člověka stát se věčným. Což je esence všech védských filozofií. Ve druhé kapitole Sádhnapád vysvětluje postup a metodiku, jak praktikovat, aby se člověk stal věčným. Nemyslí se člověk jako tělo, ale čím je tělo člověkem. To znamená, duše (átma), prána, purúša. Ve třetí kapitole Bibhutipád se vysvětlují následky praxe a poznání, zda se postup metodiky vede správně. V poslední kapitole, která se nazývá Kejvaljápád, je uveden souhrn a popis o sjednocení.

Obsah kapitol:

Řád jógy, Definice jógy, Projevení Já (átman), Ztotožnění se se sklony mysli, Kolik je sklonů, Vlastnosti mysli – vritti, Důkaz – pramána, Nesprávná interpretace – viparjaja, Domněnka – vikalpa, Spánek – nidra, Vzpomínky – smritih, Zastavení sklonů mysli – abhjása, Praxe – abhjása, Sebejistota, Odpoutanost (bez rágy) – vairágjam, Definice puruš, Správné poznání [sampragjá], Vynulováním mysli zbyde samskár, Bez přirozené tělesné formy – vidéh-prakrti, Jednoduchá cesta k poznání, Velké nasazení, Různí jogíni, Jednoduchá cesta – oddanost Bohu, Bůh – Íšvara, Vlastnosti Íšvara, Íšvar je učitel učitelů, Zvuk Íšvara, Recitování (AUM) [džapa], Opakováním AUM dovnitř, Devět překážek rozptylujících mysl při soustředění, Projevy rozptýlené mysli, Koncentrace na jediný prvek, Utišení mysli, Utišení mysli – výdechem a zádrží, Zklidnění mysli – ovládáním smyslových vjemů, Zklidnění mysli – koncentrací na vnitřní světlo, Zklidnění mysli – meditace na posvátnou bytost, Zklidnění mysli – porozuměním snům, Zklidnění mysli – meditací na svou víru, Schopnost zklidnění mysli, Bez mysli vše je čistota, „Meditace s uvažováním“ je savitark], „Meditace bez logiky!“ je nirvitark, Pamatný verš, Původní stav, Samádhi se semenem, Jemnost, Pragja, Poznání a Poznání, Samskár a samádhí, Samádhi bez „semene“

Tato kniha zahrnuje druhou kapitolu Patandžalí Jógasútry a verše jsou popsané, vysvětlené a zjednodušené, aby je každý člověk pochopil. Patandžalí Jógasútra je tisíce a tisíce let stará záležitost a styl uvažování, chování, denní režim, kulturní zvyky byly rozhodně odlišné od dnešních. Moderní přístup k poznání je velice odlišný, než poznání tenkrát, což vyplývá ze starých textů. Ájurvédská univerzita si dala za cíl vysvětlit řadu spisů pro jejich zjednodušení a pochopení. V rámci toho je i spis Patandžali Jógasútra.

Language