paričarak

Paričárak(a) – asistent(ka)

Paričárak je ten, který realizuje výkony Ájurvédy podle pokynů Ájurvédaře. Pro představu je to podobná profese jako zdravotní sestra, lázeňská sestra a další pomocníci ve zdravotnictví vykonávající vše podle pokynů lékaře. Podobný systém je v Ájurvédě, kde veškeré záměry Ájurvédaře provádí s pacientem právě Paričárak. Paričárak musí mít plnohodnotnou vědomost o indikacích, kontraindikacích a postupech, které se používají při výkonu Ájurvédy. Škola Paričárak připravuje studenta k dokonalosti, zodpovědnosti, spolehlivosti, aby plnohodnotně zodpovídal za své výkony.
Podle tradice podléhá Paričárak Ájurvédaři, ale vzhledem k tomu, že ne všechny výkony jsou možné praktikovat v ČR, vybrané procedury, které patří do wellness, se mohou provádět bez dozoru Ájurvédaře, avšak v tomto případě musí nést Paričárak odpovědnost. Tento kurz umožňuje posbírat všechny síly, aby vytvořil sebejistotu a sebevědomí k výkonům, které provádí.
Obsahem školy Paričárak budou všechny techniky, které jsou v ČR možné praktikovat. Tato škola je stejně náročná jako studium Ájurvédař a je jen pro odhodlané studenty, kteří se cítí býti Paričárakem a jsou připraveni k náročnému studiu plnému teorie, filozofie a praxe. Nebude stačit čas, který stráví na AUP. Studium bude vyžadovat 10násobek času v rámci domácího samostudia, domácích úkolů, Čintan-Manan-Svadhjaj (přemýšlení-uvažování-vytvoření vlastního pochopení) ke každému tématu, které se ve škole rozebírá. Tento kurz je doporučený jen pro odhodlané praktikanty Ájurvédy.

Paričárak má mít dovednosti v mnoha směrech. Pro začátek nabízíme sedm oborů studia. První kurz wellness asistent se plánuje celkově na 35 dnů. Kurz začíná ve školním roce 2019/2020 a bude se konat jednou měsíčně 5 dní, tj. 7 měsíců ve školním roce. V rámci studia se bude střídat jeden den teorie a jeden den praxe. Předpokládá se, že zájemce bez Ájurvédského Povědomí bude muset dohnat teorii i samostudiem literatury AUP. K jednotlivým odbornostem Paričáraka se bude vytvářet a překládat další literatura, tak aby student měl dostatek tradičních podkladů. Kurz bude probíhat v pracovní dny.
Toto je praktický kurz. Je jen pro zájemce, kteří si čas pro toto studium udělají nebo pro ty, které vyšle přímo zaměstnavatel. Tento kurz není zájmová záležitost, protože po Paričárak kurzu bude absolvent vykonávat praktickou Ájurvédu, provádět procedury v rámci živnosti ve svém salonu či vysílající organizaci. Poznání mu přinese obživu. Dnes se praxe masáží hodně rozšiřuje, lidé mají své soukromé salony, ale nemají moc znalostí a dovednosti. Absolvují třeba i v jiných zemích rychlokurzy a hned praktikují. Chybí jim, ale profesionalita a pochopení. Špatně provedené procedury pak mohou poškodit jméno Ájurvédy. Tento kurz je seriózní a dodává nejen dovednost, ale i poznání a zodpovědnost. Současně se seznámí s Ájurvédou a bude rozumět řeči Ájurvédaře, jeho radám a instrukcím. Sebejistotu pak posílí i testy, které AUP připravila a jsou zde: TESTY
Obsah je v nabídce kurzu ZDE (link).
Výuka bude probíhat na Ájurfarmě Gjáni.

 

1. Psycho spiritualita
2. Wellness procedury
3. Pančakarma procedury
4. Dátá Snéhan
5. Aktivní a pasivní cvičení
6. Ájur jóga trenér
7. Farmakologie

 

INDEX GJANI

V novém systému AUP bude zaveden Index GJÁNI, ve kterém budou uvedeny všechny kurzy a aktivity, které AUP organizuje. Po úspěšném absolvování kurzu získá student podpis přednášejícího. Index GJÁNI bude přehledem zájmu studenta o obory AUP. Bude také potvrzením znalostí, které může doložit svému zaměstnavateli.

Ájurvédský festival
Ocenění těm, kteří v průběhu studia používali základní metodu studenta, tj. Čintan-Manan-Svadhjáj, prezentovali své pochopení svým spolužákům a úspěšně dokončili studium, bude v rámci Ájurvédského festivalu AUP předávat ocenění. Ten, kdo získá znalosti všech osmi témat 1. školy, bude vyhlášen za Vajdja – Ájurvédaře. Podobně ten, kdo projde studiem sedmi témat 2. školy bude vyhlášen za Paričáka.

Váš volný čas může být naplněn Ájurvédou, Ájurvédskou praxí i přátelskými setkáními. Společné je, že ve všech třech školách je na prvním místě GJÁNI – poznání. Je z čeho vybírat a každý si může objevit své vyžití, svou cestu za poznáním.

Pokud Vás zaujalo studium na AUP, je třeba se do jednotlivých kurzů zapsat, jakmile uzraje rozhodnutí, neboť se v minulosti stalo, že kurz byl obsazen, nebo že se pro malý zájem ani neotevřel.

 

kalendař – Marci 608 565 269

Testy

Přihlaška