Úvod

[download id=“2480″]Ájurvédská Univerzita v Praze je vzdělávací centrum tradiční Ájurvédy, předávané od učitele na žáka po několik staletí.

Mít vědomosti o Ájurvédě je něco jiného, než ji chápat, praktikovat a realizovat. Ájurvéda působí prostřednictvím spirituality, požehnání, sádhany a čistého srdce s pocitem odstupu. Ájurvéda, praktikovaná s podnikatelským přístupem a snahou o uspokojení ega, nemůže odhalit etiologii zdravotního stavu a v tomto směru se víceméně podobá modernímu systému medicíny.

Aby člověk mohl zacházet s živým tělem, musel by nejprve vědět, díky čemu tělo žije. Rozhodujícími faktory života není vát, pitt ani kaf. Tridóš jsou nástrojem, jímž se projevuje Átmá. Tridóš jsou hrou, kterou hrají guny. Co je tedy řídícím faktorem života? Právě takové pochopení by si člověk musel vzít z ájurvédy. Vědomí (Átma) a jeho parametry jsou hlavními faktory podporujícími život.

Převážná většina chronických nemocí pramení v lidské mysli. Nelze je vyléčit, dokud se nezmění manóvrtti (mentální postoj). Musíme se rozvíjet, abychom si uchovali zdravý život. Ájurvéda nám tak napomáhá, jak dosáhnout zdraví.

Ájurvéda je lidské právo a nepotřebuje svolení žádné vlády, protože jde o společné vlastnictví všech lidských bytostí v každé demokratické zemi.

Ájurvéda osvětluje všem lidem cestu ke zdravé mysli a tělu.

Ájurvéda učí lidskou mysl pochopení, toleranci, odstup a realizaci, a předkládá nám vědomosti o funkční anatomii a fyziologii. Radí nám, jak překonat problémy týkající se zdraví všech bytostí.

Ájurvédská Univerzita v Praze vzdělává zájemce o zdravý životní styl. Uvědomovat si své zdraví je lidské právo.

Ájurvéda má jediný cíl:  „zdravý život pro všechny bytosti na Zemi“.

Výuka v rámci studia na univerzitě probíhá na Kuti.

Přeji vám hezké chvíle strávené s námi.

Ředitel

[download id=“2480″]

utube

384832total sites visits.

Language