Historie výuka ájurvédy v Čechách

V Čechách sametová revoluce v listopadu 1989 umožnila návrat ke svobodě projevu i životního stylu. Od té doby se zde začala šířit i jóga a ájurvéda, přestože byla praktikovaná v dřívějších dobách tajně v menších skupinách.

Nikoho by asi tenkrát nenapadlo, že v Českém geologickém ústavu pracuje jeden geolog, který se zaslouží o velký rozkvět ájurvédy v pozdějších letech. Tím geologem je Dr. Govind Rajpoot, který pochází z tradiční ájurvédské rodiny. Dr. Rajpoot ve svém pracovním kolektivu o ájurvédě vyprávěl a ve volných chvílích se setkával s lidmi, kteří měli zájem o jeho znalosti.

Protože lidi zajímalo, co Dr. Rajpoot vypráví, byl více a více žádaný na různých akcích. Jednou z prvních akcí, na kterou byl pozván, byl jógínský tábor v roce 1992 ve Chmelné. Dr. Rajpoot vařil dle svých znalostí z Indie a v souladu s ájurvédou pro 94 lidí. Protože jídlo lákalo už svou vůní, byl za chvíli obklopen zvědavými jogíny, kteří se vyptávali na know-how ájurvédské kuchyně. Většina měla zájem dozvědět se o kouzlu této kuchyně více a tím vznikala další setkání.

Následující větší akcí, kam byl Dr. Rajpoot pozván, byl dětský tábor pořádaný Marcelou Luňáčkovou v Čísovicích. Svým zajímavým a poutavým vyprávěním vzbudil Dr. Rajpoot zájem nejen u dospělých, ale i u dětí, které ho rády poslouchaly. V čísovické mateřské školce pak probíhala pravidelná setkání, vaření, satsangy, cvičení, probírala se ájurvédská filozofie a podobně. Tak docházelo k šíření ájurvédy v Čechách, o kterou mělo zájem stále více lidí.

Tento zájem vedl v roce 1994 k založení společnosti Dátá, která začala z Indie dovážet různé produkty. V tomto roce Dr. Rajpoot požádal doktora Dr. Vivék Ojhu o zorganizování návštěvy jeho strýce Vaidhja Ananta Ojhu. Ten byl pozvaný na první ájurvédský tábor společnosti Dátá, kde byl hlavním hostem. Tento profesionální praktikant a lékař dokázal velice moudře vysvětlovat principy ájurvédy. Byl také jedním z učitelů, díky nimž Dr. Rajpoot zdokonaloval své znalosti a ovlivňoval životy lidí okolo sebe tím, že jim pomohl zmírnit zdravotní potíže a naučil je více pečovat o své tělo a zdraví.

V roce 1996 bylo pro další rozvoj ájurvédy na pražském Žižkově založeno Óm centrum, kterému se říkalo Ájurvédská vesnice v Čechách. Zde se praktikovala jóga, ájurvéda, tance, hudební večery, vařila se indická jídla, používaly se indické bylinky a koření, probíhala různá kulturní vystoupení a začaly i masáže. Jeden jeho týmu vzpomíná, že právě tady vznikla sankalpa, přání Dr. Rajpoot stát se poslem ájurvédy a otevřít k ní dveře lidem různého vyznání.

Bylo to také období, kdy se Dr. Rajpoot potkal s dalším důležitým člověkem Stanislavem Flanderou, u kterého získal certifikát k provádění masáží. Jejich setkání bylo stěžejní v dalším vývoji ájurvédy v Čechách, protože díky panu Flanderovi, majiteli nestátního zdravotnického zařízení, došlo k akreditaci ájurvédské masáže Dátá snéhan na ministerstvu školství. V tomto zařízení i kurz masáže Dátá snéhan probíhal. Lidé, kteří ho navštívili, měli zájem o více informací a tím začalo tříleté zájmové studium ájurvédy pod hlavičkou instituce Dhanvantari. Touto cestou byla ájurvéda předána více jak 500 žáků.

V současné době je mnoho dalších institucí či osob, které v České a Slovenské republice šíří ájurvédu. Je to například Pavol Hlôška, Marie Rychlíkové, MUDr. David Frey, MUDr. Martina Doležalová-Zisková, Ajay Kumar, Ájurvédská akademie Jóga v denním životě, atd. Všem děkujeme za jejich konání a předávání vědomostí ájurvédy. Nechť je v každém městě, v každé ulici v České a Slovenské republice alespoň jedna malá stanice ájurvédy.

Language