Cvičitel jógy - Modul 3. (v červenci)

Třetím modulem je praxe, kde cvičitelé praktikují jógu po celou dobu, aby porozuměli, pochopili a samy se přesvědčili o působení jógových technik.

Tento modul probíhá na ájurfarmě Chudíř, která se nachází v přírodě.

Hlavní témata:

  • recitace manter
  • praxe meditace, pránajám a ásan
  • indikace a kontraindikace pranajám a ásan

Na konci kurzu, tedy třetího modulu, jsou zkoužky z absolvovaných předmětů, kde si studenti vytahují otázky, na které odpovídají a vysvětlují před komisí, spolužáky i ostatními přitomnými žáky kurzu ájur jógy.

Přednáší Govind dži a Áčarja Lukaš,

Doporučená literatura: zápis kurzu cvičitel jógy 3. a knihy doporučené pro předchozí moduly.

 

Language