Cvičitel jógy - Modul 3. (v červenci)

Třetím modulem je praxe, kde cvičitelé praktikují jógu po celou dobu, aby porozuměli, pochopili a sami se přesvědčili o působení jógových technik.

Tento modul probíhá na Ájurfarmě Gjáni v Chudíři, která se nachází v přírodě.

Hlavní témata:

  • recitace Manter
  • praxe meditace, Pránajám a Ásan
  • indikace a kontraindikace Pranajám a Ásan

Na konci kurzu, tedy třetího modulu, jsou zkoušky z absolvovaných předmětů, kde si studenti vytahují otázky, na které odpovídají a vysvětlují před komisí, spolužáky i ostatními přitomnými žáky kurzu Ájur jógy.

Přednáší Govindadži a Áčarja Lukaš,

Doporučená literatura: Zápis kurzu cvičitel jógy 3. a knihy doporučené pro předchozí moduly.

 

Language