ceremonie pro učitele Ájurjógy

Slavnostní ceremonie pro učitele Ájurjógy se koná s agnihotrou a mantrou zpíváním za přítomnosti shromážděných hostů, přátel a rodiny.

Já (jméno) dnes v tento den (datum) za přítomnosti Agni, přátel, blízkého okolí, rodiny, učitelů a mudrců slibuji:

Slibuji, že budu tvořit satvasár prostředí v mém okolí.

Slibuji, že se budu stravovat v souladu se sattva a ahimsá.

Nebudu používat žádné zbraně.

Nebudu konat proti vůli učitele, i když mi to přikáže.

Mé konání bude plné oddanosti k učiteli. Odevzdám mu vlastní mysl, slova i uvažování.

Moje mysl bude odrazem mého učitele. Jsem jeho součástí a budu konat to, co je pro něj přijatelné.

Budu oddaný a věrný svému učiteli, tak zní moje dharma.

Slibuji, že budu na sobě neustále pracovat, mít pod kontrolou svoji zvědavost, soustředěnost mysli, pokoru vůči okolí a budu správně volit slova.

Slibuji, že se budu plně věnovat porozumění, pochopení a poznání posvátné literatury Ájur jógy – to jest Patandžali jógasútra, Sad – daršan, Aštanga Hridajam atd.

Nebudu hodnotit a kritizovat vlastnosti ostatních.

Nebudu trávit čas v radžasickém a tamasickém prostředí a také ve společnosti hříšníků (adharmí).

Mé konání nebude zaměřené k hromadění a získání cizích majetků, pochvaly a slávy.

Cílem mého konání bude zdravý život všech bytostí v mém okolí.

Pro vlastní prospěch se nezachovám zle k okolí.

Slibuji, že budu ovládat vášnivé myšlenky.

Mé oblékání a vystupování bude jednoduché a pokorné.

Cvičení Ájurjógy slibuji konat v souladu s časem a prostorem.

Neustále budu brát v úvahu vhodné chování, stravu, pohyb pro cvičence tak, aby nastával satvasár. Nebudu jednat proti vůli cvičence a jeho blízkého okolí.

Nevyřknu žádná slova, která by mohla poškodit cvičence a jeho okolí.

Tajemství cvičenců budu střežit v tajnosti.

To dnes slibuji.

Ať mi Bůh dá sílu k dodržení mého příslibu.

Prosím požehnejte mi.

OM Pranám

[Toto shromáždění požehná studentům tím, že na ně hodí květiny].