Ájur jóga pro cvičitele jógy

Kurz ájur jóga je přípravným kurzem pro budoucí akreditované jóga cvičitele. Tento kurz je určen k získání dovedností jógy. Kdo se odváží předávat vědomosti a vysvětlovat jógu, musí nejdříve jógu umět. A proto se zrodil tento kurz. Akreditované cvičitelské kurzy nevyžadují plnohodnotné znalosti jógy a počítá se tím, že cvičitel již má posbírané dovedností jógy. Tzn. že se cvičitel musí samostatně a individuálně vzdělávat. Tento kurz je vzdělávacím programem v oboru jóga.

Studium na Ájurvédské Univerzitě Praha zahrnuje plnohodnotné vědomosti o józe. Očakává se, že účastníci studující na AUP budou mít za uplynulé roky studií znalosti jak z ájurvédy, tak i z jógy. Kurz navazuje na ukončené studium ajurvédského gymnázia na AUP. Dokončené studium na AUP opravňuje k absolvování kurzu certifikovaného cvičitele jógy.

Ti, kteří studiem AUP neprojdou a budou přesto mít o kurz cvičitele jógy zájem, budou muset své znalosti obhájit. Jedná se o pochopení tří spisů: Patandžalí Jógasútra, Gheranda samhitá a Hathajóga pradipika. Tyto spisy musí zájemci dokonale nastudovat, pochopit a umět praktikovat. Pro cvičitele je to nezbytná příprava. Spisy by měly sloužit hlavně k domácímu studiu. Jejich překlady vyšli od různých autorů v angličtině i v češtině a AUP je nabízí zdarma v online podobě.

Kurz je rozdělen do 3 modulů.

Modul 1. historie, filozofie a představení spisů jógy (v lednu)

Modul 2. základy psychologie, hygiena, právo, první pomoc, anatomie (v únoru)

Modul 3. Praxe a vysvětlení, mantry, pranajáma, ásany, mudry, bandhy, agnihotra (v červeneci)

Program na Chudiři

Náplní kurzu je i vysvětlení kompletního působení jednotlivých ásan na fyziologii člověka podle ájurvédy. Ásany budou procvičeny a bude vysvětleno, jak a co ovlivňují. Proto je důležité, aby cvičitelé měli základní vědomosti o anatomii a fyziologii podle ájurvédského konceptu. V historii byli mistři jógy ti, kteří byli znalí i v ájurvédě a dále vše předávali. Ve skutečnosti spadají vědomosti ájurvédy pod praxi jógy.

Ájurvédská univerzita organizuje tento kurz za účelem přípravy a získání dovedností a vědomostí jógy. Absolventi budou připraveni získat akreditaci ve cvičitelském kurzu ájur jógy, který jim umožní předávat svoje vědomosti dále, tedy jógu učit.

cena- 19 000,-

Language