Slovo dhátu znamená nosit. Je to to, co nese. Lidské tělo nese lidský život. Všechny prvky, co se objevují v těle, jsou součástí těla a nesou život. Takto všechny prvky, ve všech úrovních, jako je plazma, krev, tuk, svaly, kosti atd. nesou život. V moderním pojetí se jedná o buňky, tkáně a orgány. Akorát moderní pojmy jsou postaveny na strukturální podobě.

Slovo dhátu je postaveno na funkční podobě. Je známo, že celé živé tělo obsahuje převahu vody a drobné části (minerály). Takto je v těle veliký podíl kaf (prthví a džal mahábhút), který neustále udržuje tělo tělem. A umožňuje vát a pitt, aby mohly provádět fyziologické funkce. Takto podle mahábhút a dóš rozděluje ájurvéda všechny prvky těla do sedmi skupin.

Těmi jsou:

  1. ras (výživné látky),
  2. rakt (krevní buňky, červené barvivo) nesoucí agni ve slova smyslu: kyslík, prán, hormony, enzymy atd.),
  3. mámsa (svalová hmota),
  4. méd (pojiva, tuk, vytvářející fasie, blány, epitely, šlachy, vazy, chrupavky atd.).
  5. asthi dhátu (kosti), dodávající tělu pevnost,
  6. madžadža dhátu (kostní dřeň), pevnost kostí je závislá na kostní dřeni,
  7. šukra dhátu ( reprodukční tkáň) řadí mezi dhátu. Esence všech dhátu je spojena s celkovou vitalitou, reprodukční silou. Sedm dhátu poukazuje na funkčnost fyziologie. V moderní biologii se sleduje struktura tkáně podle buněk, přičemž jsou buňky rozděleny do čtyř skupin. Jak se buňky poskládají, tak je další dělení tkáně dle struktury.K tématu Dhátu vyšla kniha, ve které jsou vysvětleny jdnotlivé dhátu dle ájurvédských spisů. Studium vyžaduje základní znalosti ájurvédy, kterým říkáme ájurvédské povědomí.
Fyziologie – dhátu z pohledu funkce a vývoje lidského těla.
V tomto kurzu probereme vývoj člověka (embryologie) a nahlédneme na tělo z pohledu funkce (metabolismu).
Modul Dhátu  3*7setkání tj. 21 dnů:  1. blok je od 18.1.-24.1.2021, 2. blok je od 1.2.-7.2.2021 a 3. blok je od 22.2.-28.2.2021

Novým zájemcům (bez absolvování Povědomí) se toto setkání nedoporučuje.

cena
18.000,- (do 31. října)
20.000,- (do 30. listopadu)
24.000,- 

Strava (oběd 100Kč, snídaně 75Kč, večeře 75Kč a příspěvek na sladkosti a ghí dle možností)

Ubytování na kuti za 100Kč noc  v hale ve vlastním spacáku a podložce

 Jakékoli dotazy vám zodpovíme na tel.  608565269 nebo email info@ajur.cz

REFERENCE

REGISTRACE