gymnázium 1. ročník

Ájurvédské gymnázium 1. ročník

Pátek  – DHÁTU: Den 1. Ras, Den 2. Rakta, Den 3. Mamsa, Den 4. Méda, Den 5. Asthi, Den 6. Madždža, Den 7. Šukra, Odžas

Pátek Od: 16:30 presentace úkolu

Sobota:  DRAVJA GUNA VIGJÁN:

den 1. ÚVOD O hmotě (padártha)

vlastnosti dravja, Guna a ras, ájurvéda má 16 oddílů, 16 ODvětví ájurvédy, Dravja guna je hlavní, Dravjagun má 6 oddílů, Dravjaguna má 7 kategorií

Den 2. DRAVJA PRAKARANAM

káran = příčina, Dravja áhár (strava) I aušadha (lék), Tři druhy aušadha, Rostliny se dělí na 4 druhy , Dravja jsou znovu rozdělené do tří skupin, 50 skupin léků, všechny látky se skládají z pěti bhút, Dravja jsou rovněž složené z panč bhút, Vše je lékem, když to známe.

Den 3.  GUNA PRAKARANAM

Guna (vlastnost) je stav., Gun je 41, 10 párů gurvádi gun, rozdělení gurvádi gun podle bhút, vlastnosti sladkého ras , Manóguny jsou psychické vlastnosti , existuje 5 fyzických neboli hmotných vlastností existuje 10 Parádi (aplikativních) gun, Některé kombinace léků a látek nejsou možné, Samjóg, vibhága, samskár a jukti , důležitost gun.

Den 4. RAS PRAKARANAM

Ras je chuť, Ras vnímáme skrze nipát, Druhy ras, Vztahy ras a bhút, Ras madhura (sladká), Ras amla (kyselá),

Ras lavana (slaná), Ras katu (ostrá), Ras tikta (hořká), Ras kašája (svíravá), Šest stupňů ras, Vhodné pořadí ras pro dóš , Anuras (neprojevená ras), Ras

Den 5. VIPÁK PRAKARANAM

Vipák, Rozdělení vipák, Působení vipák podle Čaraky, Působení vipák podle Sušruta, Vipák

Den 6. VÍRJA A PRABHÁVA

Vírja je šakti, vírja, vírja při farmaceutickém zpracování, laghu a guru, Proces vírja, prabháv je specifická vlastnost nebo síla, Víra a prabháv jsou známé od svého vstupu do těla, vírja je nejdůležitější, Působení prabháv.

Den 7. KARMA PRAKARANAM

Karma, Adhikarana je živná půda, Přání lékařů a karma.

Den 8. AUŠADHA PRAKARANAM 107

Sobota Satsang od 19:00-20:00
DINČARJA – AŠTANGAHRIADAJAM 3. KAP

NEDĚLE

Neděle dopoledne: Teorie – anatomie SAMGHÁTU (Luki a Santóš)

Neděle odpoledne: Praxe –  Dátá snéhan masáž (Luki, Ivanka, Santóš)

cena  je 18.000,- Kč  (do 30. června), 19.000,- (do 31. července), 20.000 (nepřihlášení)

REGISTRACE