Ájurvédska Univerzita Praha

Ájurvédská Univerzita v Praze je vzdělávací centrum tradiční ájurvédy, předávané od učitele na žáka po několik staletí.
Mít vědomosti o ájurvédě je něco jiného, než ji chápat, praktikovat a realizovat. Ájurvéda působí prostřednictvím spirituality, požehnání, sádhany a čistého srdce s pocitem nadhledu a odstupu.
Ájurvéda, praktikovaná s podnikatelským přístupem a snahou o uspokojení ega, nemůže odhalit etiologii zdravotního stavu a v tomto směru se víceméně podobá modernímu systému medicíny.

Aby člověk mohl zacházet s živým tělem, musel by nejprve vědět, díky čemu tělo žije. Rozhodujícími faktory života není vát, pitt ani kaf. Tridóš je nástrojem, jímž se projevují touhy Átmá. Tridóš je hrou, kterou hrají guny. Co je tedy řídícím faktorem života? Právě takové pochopení by si člověk měl vzít z ájurvédy. Vědomí (Átmá) a jeho parametry jsou hlavními faktory podporujícími život.

Převážná většina chronických nemocí pramení v lidské mysli. Nelze nemoc vyléčit, dokud se nezmění manóvritti (mentální postoj). Musíme se rozvíjet, abychom si uchovali zdravý život. Ájurvéda nám napomáhá dosáhnout zdraví.

Ájurvéda je lidské právo a nepotřebuje svolení žádné vlády, protože jde o společné vlastnictví všech lidských bytostí v každé demokratické zemi.

Ájurvéda osvětluje všem lidem cestu ke zdravé mysli a těla.

Ájurvéda učí lidskou mysl pochopení, toleranci, odstupu, nadhledu a realizaci. Předkládá nám vědomosti o funkční anatomii a fyziologii. Radí nám, jak překonat problémy týkající se zdraví všech bytostí.

Ájurvédská Univerzita v Praze vzdělává zájemce o zdravý životní styl.
Uvědomit si své zdraví je lidské právo.

Ájurvéda má jediný cíl: „Zdravý život pro všechny bytosti na Zemi“.

Výuka v rámci studia na univerzitě probíhá na Kuti.

Každý rok organizujeme v měsíci srpnu Festival ájurvédy.

Přejeme Vám příjemné zážitky

Everey year in the month of August we organize our Festival of Ayurveda,

Studium na Ájurvédské Univerzitě

Osnova studia

Povědomí: Filozofie ájurvédy, manó guny, dravja guny, mahábhút, tridóš, praxe ájur jógy a pránájám

Kromě přednášek o teorii ájurvédy se zpracovávají domácí úkoly dle osnov ročníku.

Gymnázium I. ročník: Dhátu šarír (histologie a fyziologie), dravja guna sútra (filosofie, fyziologie a základní ingredience), teorie (anatomie pohybového aparátu) a praxe Dátá snéhan masáž)

Gymnázium II. ročník: Mahákašaj (farmacie, anatomie a fyziologie), teorie a praxe pančkarma.

Gymnázium III. ročník: Nidanam (etiologie, fyziologie, patologie, diagnóza, symptomologie), praxe parikša (diagnóza)

Vysoká škola ájurvédy: Dokonalost v čikitsa (diagnóza a léčba)

Lektorský kurz: Po absolvování povědomí se studenti mohou zúčastnit pedagogického studia pro lektora povědomí.

Univerzita v Praze je spojena s Ájurvédským konsorciem Evropy a provozuje výměnný program v józe s Tapovan Open University ve Francii.

Po ukončení ájurvédské střední školy mají studenti příležitost trénovat v ajurvedských nemocnicích v Indii.

Univerzita také používá vyšetřovací metody moderní medicíny k evidování důkazů (jako jsou el-ektrokardiogramy apod.). V důsledku nedostatečného financování není její laboratoř plně vybav-ena.

Na univerzitě existuje také výzkumné středisko, kde jsou pacienti vyšetřováni pomocí moderních nástrojů a metod. Tato vyšetření se konají před a po terapii, aby se mohly porovnat rozdíly.

Kurikulum Ájurvédské Univerzity Praha je v souladu s doporučeními a standardy osvědčených postupů ájurvédského konsorcia Evropy, ministerstva ájurvédy (AYUS), vlády Indie a Světové zdravotnické organizace (WHO). Studenti, kteří začínají studovat v České republice, mohou pokračovat ve studiu ájurvédy v jiných zemích.

Festival 2017 bude příležitostí k poblahopřání studentům, kteří úspěšně dokončili studium na Ájur-védské Univerzitě Praha. Její žáci už většinou nejsou lidé, kteří se chtějí prioritně vyřešit své akutní zdravotní problémy, jak tomu bývalo u prvních setkáních s ájurvédou. Jsou to lidé, kteří chtějí naučit jádro ájurvédy. Ájurvéda také oslovuje čím dál více praktikantů klasické medicíny.

Ájurvédská Univerzita Praha nabízí studentům více než 50 knih a studijních materiálů včetně překladů originálních spisů ájurvédy, jako je Čaraka samhitá, Sušruta samhitá, Aštanga hridajam atd. Pro integrované a komplexní vědomosti o funkci lidského těla nabízí AUP podrobné výklady spisů o józe například Pataňdžali jógasútry, Gerandha samhitá, Hathajóga pradipika atd.

ředitel Ájurvédské Univerzity Praha