Ajurvédař

Vajdja je člověk, který rozumí životu. Ví, co znamená tělo mysl a duše a může analyzovat, poradit jiným lidem v daných situacích. Proto potřebuje mít kompletní porozumění a pochopení o fungování člověka. Tento systém jsme rozvíjeli a již několik let se podle něj učí. Vyžaduje mnoho času, soustředěnost, aktivní kroky, odhodlanost, zájem, chuť k pochopení atd. Bohužel ne každý zájemce o studium ájurvédy tyto předpoklady dobrého studenta měl. Mnoho z nich si jen pasivně vyslechlo přednášky, převzali si jen základní informace. Zůstali jen na povrchu, což bylo vidět i v přístupu k domácím úkolům. Jejich cílem nebylo pochopit, stačilo, že se seznámili. Neměli potřebu hledat přesný obsah jednotlivých pojmů, přijmout ájurvédskou terminologii atd. Studium na AUP obor VAJDJA – ÁJURVÉDAŘ je náročné a vychází z podobného systému, který je v systému zdravotnictví, kde v rámci oborů pak studium dokončí jen mimořádně schopní lidé, vědci, doktoři, chirurgové, farmakologové, terapeuti atd, kteří měli touhu obětovat léta medicíně.
Podobně i v AUP se v systému vzdělávání ájurvédy při studiu VAJDJA – ÁJURVÉDAŘ vytvoří ryzí skupina odhodlaných studentů, která svým zájmem bude dodávat lektorovi sílu. Půjdou neustále vpřed a nebudou přešlapovat na místě. Půjdou spolu za ájurvédou všichni aktivní a s nadšením.

Cílem studia oboru VAJDJA – ÁJURVÉDAŘ
je udělat z absolventa autoritu s komplexní znalostí ájurvédy a schopností převzít zodpovědnost za člověka (klienta neboli pacienta). Zde v ČR někteří lidé ani neznají slovo ájurvéda. Nevědí, co se pod ním skrývá. Věří člověku, kterému ájurvéda pomohla, a tak to také zkouší. Někdy osvědčené rady dávají i ájurvédští podnikatelé, kteří pomocí rychlých seznamovacích kurzů získali certifikát ájurvédaře. Tím ale mohou snadno pošpinit jméno ájurvédy a zneužívat důvěru lidí.
Takoví ájurvédští podnikatelé přichází do AUP jen ze zvědavosti, nevěnují se pochopení ájurvédy a nejsou připraveni nést zodpovědnost.
Vypěstovat zodpovědnost u absolventů je hlavní úkol této školy. Jde o to porozumět pacientům, porozumět psychice, přístupům, poruchám, chybám atd.
Ájurvédař (stejně jako lékař v nemocnici) určí diagnostiku, procedury, životní styl, ingredience a nese zodpovědnost za tento výběr a léčbu.

Povědomí
Toto studium začíná Ájurvédským Povědomím. Je to základní seznámení s ájurvédou, s pojmy ájurvédy, a to systematicky, od jednoduchých po složité.

Gymnázium
Podrobně se ájurvéda studuje v rámci Gymnázia (ročníky s názvem G1, G2, G3) podle ájurvédských spisů Čaraka samhitá, Sušruta samhitá, Aštanga hridajam, Dravjaguna sútram aj. K dispozici je velké množství literatury, především však uvedené spisy. Kromě studia se osvědčily i on-line satsangy, v rámci kterých se vysvětlují různé pojmy a složitá ájurvédská terminologie, a tak vzniká možnost přemýšlet o pojmech, pochopit pojmy a usadit vše do života. Studenti na všech stupních si doma připravují prezentace, které pak obhajují před spolužáky při dalším setkání.
Čtvrtý ročník G4 byla zatím jen vize, ale nyní má již konkrétní podobu. V Chudíři na Ájurvédské farmě GJÁNI bude dost velké zázemí, kde se bude praktikovat nidán, patologie, kde bude i laboratoř a může tam probíhat trénink, diagnostiky a klinická ájurvéda.
Pro ověření znalostí jsou připraveny testy veřejně dostupné na internetu: test.university-ayurveda.com.

Tři samostatné bloky jako nadstandard ájurvédaře.
K tomu, aby byl člověk ájurvédař, nesmí chybět dokonalá znalost dhátu, ájur anatomie a samghát. Tyto tři obory, které se nevejdou do pravidelné výuky, se budou vyučovat jako samostatné bloky. Absolvováním těchto jednotlivých oborů v rámci velmi podrobného studia se bude dotvářet komplexnost vědomosti a pochopení ájurvédaře.

Psychospiritualita
Zjišťujeme, že lidi zajímá psychika spojená s duchovnem, s myslí. A to je přesně směr, kerým se vydává i ájurvédař. Ten hledá manóguny, manóvritti. Snadno pak vidí spojitosti. Proto byl vytvořen Kurz Psychospiritualita, který spojuje všechny tři školy. Dřívější studenti AUP mohou doplnit své znalosti v rámci tohoto kurzu.
Od roku 2019 probíhá výuka Ájurvédského Povědomí jednou za měsíc v třídenních blocích. V pátek je tématem právě psychospiritualita.

1. Psycho spiritualita
2. Povědomí (Guny)
3. Dhátu  REFERENCE

4. Ájur Anatomie fyziologie

5. Samghát

INDEX GJANI

V novém systému AUP bude zaveden Index GJÁNI, ve kterém budou uvedeny všechny kurzy a aktivity, které AUP organizuje. Po úspěšném absolvování kurzu získá student podpis přednášejícího. Index GJÁNI bude přehledem zájmu studenta o obory AUP. Bude také potvrzením znalostí, které může doložit svému zaměstnavateli.

Ájurvédský festival
Ocenění těm, kteří v průběhu studia používali základní metodu studenta, tj. čintan-manan-svadhjáj, prezentovali své pochopení svým spolužákům a úspěšně dokončili studium, bude v rámci Ájurvédského festivalu AUP předávat ocenění. Ten, kdo získá znalosti všech osmi témat 1. školy, bude vyhlášen za vajdja – ájurvédaře. Podobně ten, kdo projde studiem sedmi témat 2. školy bude vyhlášen za paričáka.

Váš volný čas může být naplněn ájurvédou, ájurvédskou praxí i přátelskými setkáními. Společné je, že ve všech třech školách je na prvním místě GJÁNI – poznání. Je z čeho vybírat a každý si může objevit své vyžití, svou cestu za poznáním.

Pokud Vás zaujalo studium na AUP, je třeba se do jednotlivých kurzů zapsat, jakmile uzraje rozhodnutí, neboť se v minulosti stalo, že kurz byl obsazen, nebo že se pro malý zájem ani neotevřel.

 

 

testy

kalendař – Marci 608 565 269

Přihláška