Ájurjóga A

Přípravný kurz ájur jóga pro cvičitele jógy

Tento kurz je povinný pro cvičitele jógy na Ájurvédské Univerzitě Praha. Jóga a ájurvéda neleze oddělit. Oba obory jsou jako dvě strany jedné mince. Zakladatele ájurvédy i jógy, filozofie, terminologie, principy a umění je stejné. Bez jógy není ájurvéda a bez ájurvédy není jóga. Vlastně je to jeden celek. Umění jógy je pro osobní rozvoj a ájurvéda je pomocí pro druhé. V dnešní době se to z různých důvodu rozdělilo, čímž došlo k tomu, že jeden bez druhého je necelý. Terminologie použitá v dnešní dob jen v ájurvédě se běžně používala ve starých spisech o józe například dóš, kaf, vát, agni, prán, dhátu atd.

V ÁUP se vysvětluje tato celková nauka jóga a ájurvéda a říkáme tomu ájur-jóga. Pro dokonalé pochopení textu se každý pojem použitý ve spisech (jóga nebo ájurvéda) se detailně rozebírá. Toto považujeme za podstatné pro cvičitele jógy.

Kurz ájur jóga je přípravným kurzem pro akreditované jóga cvičitele. Tento kurz je určen k získání dovedností jógy. Kdo se odváží předávat vědomosti a vysvětlovat jógu, musí nejdříve jógu umět. A proto se zrodil tento kurz. Akreditované cvičitelské kurzy nevyžadují plnohodnotné znalosti jógy a počítá se tím, že cvičitel má již dovedností jógy posbírané. Tzn. že se cvičitel musí samostatně a individuálně vzdělávat. Tento kurz je vzdělávacím kurzem v oboru jóga.

Studium na Ájurvédské Univerzitě Praha, zahrnuje plnohodnotné vědomosti o józe. A proto se očekává, že studenti z AUP budou mít za léta studia znalosti jak z ájurvédy, tak i jógy. Do kurzu pro cvičitele jógy se budou moci přihlásit po ukončeném vzdělání na gymnáziu v rámci univerzity. To je opravňuje zúčastnit se kurzu certifikovaného cvičitele jógy.

Ti, kteří studiem neprojdou a budou mít o kurz cvičitele jógy zájem, budou muset své znalosti obhájit. Půjde o pochopení tří spisů, a to Pataňdžali jógasútra, Gheranda samhitá a Hathajóga pradipika. Tyto spisy musí zájemci dokonale nastudovat, pochopit a umět praktikovat. Pro cvičitele je to nezbytná příprava. Spisy by měly sloužit hlavně k domácímu studiu. Vyšly od různých autorů v angličtině i češtině a AUP je nabízí zdarma v podobě ON-LINE.

Termín , Cena: info@ajur.cz, 608565269

OBSAH KURZU
Základní dovednosti pro kurz „Jóga trenér“
(ájur jóga část A)

Upřesnění terminologie

Samskriti, Náboženství, Džáti, Sampradája, Buddhismus, Daršan, Samhitá, Sútra, Šlóka, Anga, Karma, Prán, Ásána, Čitta, Život, Véda, Upvéda, Mimansa, Brahma Sútra, Sánkjh, Vaišéšika, Nyaya, Védánta, Rigvéda, Atharvavéda a ájurvéda, Upanišad, Brahman, Advéda, Dvéta filozofie, Puráni, Gján, Pataňdžali jógasútra, Gheranda samhitá, Hathajóga pradipika, Atd.

Aštanga jóga

Jama, Nijama, Ásána, Pránajám, Pratjahára, Dháraná, Dhjána, Samádhí

Šarír Krijá a Šarír Račna

Tantra, Jantra, Ášája, Šróta, Nádí, Dóš, Dhátu, Agni, Átmá, Indrija, Management

Šatkarma

Dhauti (Váju – Šarír – Kaf, Antar Dhauti, Vátasara Dhauti, Varisara Dhauti, Agnisara, Vahiškrita Dhauti, Prakšalanam, Danta dhauti, Danta Múla Dhauti, Dživha Šódhana, Karna Dhauti, Kapala Randhra Dhauti, Hridja Dhauti, Danda Dhauti, Vaman Dhauti, Vastra Dhauti, Múla Šódhana)

Basti, Néti, Laukikí, Trataka, Kapalabháti.

Ásany

Podmínky k úspěchu, Třicet dva základních ásán (Siddhásan, Padmásan, Padmásan, Bhadrásan, Vadžrásan, Svastikásan, Simhásan, Gómukhásan, Vírásan, Dhanurásan, Mritásan, Guptásan, Matsjásan, Matsjendrásan, Paščimóttanásan, Gorakšásan, Utkatásan, Sankatásan, Majurásan, Kukutásan, Kurmásan, Uttanakurmásan, Vrikšásan, Mandukásan, Garudásan, Vrišásan, Salabhásan, Makarásan, Uštrásan, Bhudžangásan, Jógásan)

Bandha A Mudra

Mahamudra, Nabho mudra, Uddiján bandha, Uddiján bandha, Džalandhara, Múlabandha, Mahábandha, Mahávédha, Kéčari mudra, Viparitakárani, Jónimudra, Vadžroni mudra, Šakti čalani, Tadagi mudra, Manduki mudra, Sambhavi mudra, Pět dhárana mudra, Ašvini mudra, Pasini mudra, Kaki mudra, Matangini mudra, Bhudžangini mudra,

Pránájám

Bídž, Podmínky pro pránájám, Dýchání, Kumbhak, Sagarbha pránájám, Kumbhak a Uddiján bandh.

Súrja bhéd, Udždžájí, Šítalí, Bhastrika, Bhrámarí.

Nádí šódhan, Súrja bhéd, Udždžájí, Šítalí, Bhastrika, Bhrámarí, Múrčhá, Kevalí

Language