ÁJUR MAN – ÁJUR MUŽ OD 8.-9.8.2020

 

POHLED GOVINDŽÍHO NA SOUČASNÉ MUŽE A JEJICH INTERAKCE S OKOLÍM.

s LUKY LAKŠMANDŽÍM CVIČENÍ PRO VELKÉ MUŽE – VJÁJÁJAM, PRÁNÁJÁM, POBYT POD ŠIRÝM NEBEM A