Ájur Farma GJÁNI

ÁJURFARMA GJÁNI

ÁJURFARMA GJÁNI
Ájurfarma Gjáni je krásné místo v přírodě u vesnice Chudíř, 42km od Prahy směr na Mladou Boleslav.
V blízkosti je hrad Loučeň, lesy a mnoho rybníků.
Je v plánu vybudovat místo, kde se bude šířit gján (poznání) ájurvédy a jógy.

uloženo 7.7.2019
Prostor farmy je obrovský, a tak se pomalu proměňuje starý, původní kravín a čekají nás léta budování. Doposud byla připojena elektřina, voda a kanalizace. Ostatní inženýrské sítě se budou postupně budovat.
Tyto prostory, ve kterých probíhá rekonstrukce, můžeme používat už nyní. Připravilo se skutečně skromné zázemí pro organizování letních kurzů a setkání. Na Ájurfarmě Gjáni může každý spát buď ve svém stanu, karavanu nebo i venku pod širákem či přístřeškem. Pokoje zatím nejsou postavené.
Farma je vybavená společným sociálním zařízením, kuchyní a jídelnou. V patře jsou prostory ke společnému setkání, ke cvičení, přednášení i pro výstavy.
Vzhledem k neupravenému terénu je nutné chodit po farmě v botách s pevnou podrážkou.
V rámci vybavení je třeba vzít s sebou nutné potřeby k pobytu v přírodě.
Příspěvky za spaní – 50 Kč na den, snídaně – 75 Kč, oběd – 100 Kč a večeře 75 Kč. Příspěvky na kávičku či jiné extra individuálně do krabičky.
Navigace najde Chudíř 107, jinak je to areál JZD u Chudíře směrem k vesnici Jabkenice. SOS INFO na tel: 608565269

Z historie Ájurfarmy Gjáni:
Ájurfarma je prostorem svobodným. Můžeme tam dělat vše, co podporuje život. To je hlavní zásadou – vše co podporuje život.
Cílem ÁJURFARMY je poskytnout možnost pro praxi jógy a ájurvédy, a to naplno. Účelem ÁJURFARMY není stát se komerčním objektem. Prvotním cílem je, aby se každý člověk cítil jako doma.
Náplň projektu se postupně vytváří. Jen pro seznámení s Vámi sdílíme, co nás zatím napadlo:
Ájurfarma má sloužit všem těm, kdož budou podporovat její život. Není tedy majetkem majitelů, ale všech těch, kdo ji chtějí realizovat program: dharma-karma-artha a mókša.
Je zde také nutné říci, že není podstatné, kdo je majitelem, důležité je, kdo bude ÁJURFARMU užívat.
V březnu 2018 bylo velké jarní setkání za účasti obyvatel Chudíře vč. starosty Michala Vitmajera, který vysadil první strom – magnolii. Uložil se základní kámen mandiru, který se stal místem rozjímání, příslibů, přání, pokory a souznění. Vítání jara, položení základního kamene, seznámení s projektem Ájurfarmy se zúčastnili přátelé KUTI, ale také občané z Chudíře vč. pana starosty. Jeho přítomnost a ujištění, že aktivity, které se budou na Ajurfarmě konat, jsou v souladu s životem obce a že vlastně jdeme stejným směrem. Všem přítomným připomenul výhody právě Chudíře, jako místa, kde nevede hlučná železnice, není ani žádná rušná silnice. Prostě klídečkové místečko. Všem Chudířským děkujeme, že můžeme toto místo spolu sdílet.
Tak zde je první část fotografii, na kterých jsou zachyceny první společné okamžiky jarního setkání.
V průběhu roku 2018 se vysadil ovocný sad. Sklidila se velká úroda rajčat, cuket, dýní a brambor.
Od 21.10.2017, kdy se slavilo na Kuti Dívalí, se začal rozvíjet plán o ÁJURFARMĚ.
1.1.2019 proběhla na Ájurfarmě novoroční Agnihotri.
ÁJURFARMA je, stejně jako KUTI, místem, které patří ájurvédě a józe. ÁJURFARMA i KUTI je ARTHa ÁJURVÉDY a JÓGY.
ÁJURFARMA je pro všechny zájemce o ájurvédu a jógu. Je pro každého člověka jakéhokoli věku a to od dětí až po důchodce. Je pro začínající stejně tak i pro odborníky.
ÁJURFARMA poskytuje všechny druhy výživy pro život, pro všechny smysly, tělo, mysl a duši. Tedy nejen výživu pro tělo, živé potraviny přímo z pole, ájurvédskou stravu, ale také pohyb a práci v přírodě. Výživu pro MAN (mysl), výživu pro znovuobjevení ČITT (vědomí či duši).
Výživu, která mysl zklidní, se jmenuje SATSANG, na kterém většinou lidé získají nadhled. Získat nadhled je velký dar. Získat nadhled znamená nevidět jen ten svůj aktuální problém.
S vděčností a pokorou se radujeme z tohoto dárku, který se postupně krůček po krůčku buduje.
Stejně jako někteří jezdí budovat své chaloupky, chaty, osazovat zahrádky, tak stejně se může zapojit, kdokoliv, kdo cítí, že je to i jeho směr, a to libovolným způsobem.
Může přispět podle svých schopností a možností, a to jak finančně, tak vlastní silou, svými schopnostmi či znalostmi. Své nabídky můžete napsat na info@ajur.cz či volat Marci – 608565269.